Välkommen att fira GloriaDei-mässa på söndag 22.11.2020 kl 17.00 i Evangeliska Centret i Vasa! Delta på plats (begränsat antal) eller lyssna live via streaming.

Medverkande: Albert Häggblom (liturg), Sebastian Lassila (predikant), Niklas Lindvik (kantor), Gerlúcia Barros Nordlund, studerande och personal från Efo (sång). Skilt program för barnen under predikan. Lättare servering efteråt.

Vänligen notera rådande corona-rekommendationer!