Rimfrost-Simon-JernDe fem programmen i SLEF:s digijulserie hittas via följande länkar från och med angiven tidpunkt. De publiceras på SLEF:s YouTube-kanal, välj Spellistor och sedan SLEF:s digijulserie 2020!

20.12.2020 kl. 15.
Sånggudstjänst i Heliga Hjärtats kapell, Helsingfors. Tuomas Anttila, Matts Nysand, kantor Henrica Lillsjö, sång Lotta Wollsten. Kollekt till SLEF:s hemlandsarbete: MobilePay nr 73889, meddela "HHK 20.12".
Länk: https://youtu.be/C_4uscbLyMs
En PDF-fil med sångerna som sjungs hittas via denna länk.

24.12. 2020 kl. 13.
Julbön från Svenska skolan i Asella, Etiopien. Edny Fors, familjen Evans och Heidi Orori med flera. Kollekt till SLEF:s missionsarbete: Mobilepay nr 73889.
Länk: https://youtu.be/ZKoZECbuAGo

25.12. 2020 kl. 07.
Julotta från Evangeliska Centret i Vasa. Liturg och predikant Tomas Klemets, kantor Göran Stenlund. Gerbykvartetten, Tom Bergman (flöjt), Jonathan Stenlund (bas), Johanna Wargh (violin). Kollekt till SLEF:s arbete i Etiopien och Kenya: MobilePay nr 70448 (Etiopien) 74262 (Kenya).
Länk: https://youtu.be/1LRa8ypd3wo

26.12.2020. kl.12.
Julgudstjänst i Pensala bönehus. Liturg och predikant Albert Häggblom, kantor Niclas Nylund. Pensala strängband. Kollekt till SLEF:s hemlandsarbete: MobilePay nr 77588.
Länk: https://youtu.be/zT7LabNgGN4

27.12.2020 kl. 14.
Julfest i Luthergården, Åland. Kollekt till SLEF:s ungdomsarbete: MobilePay nummer 40454. Medverkande familjen Boström med flera.
Länk: https://youtu.be/3CnLRadDGCI