Streamad gudstjänst 13.12 kl. 17 med anledning av Tomas Klemets 60-årsdag. P.g.a. coronarestriktionerna hålls den med endast medverkande på plats. Liturg och predikant Tomas Klemets, kantor Martin Klemets, sång av manskvartett. Kollekt till nytt tak på Koskeby bönehus, kan betalas via MobilePay nr 11290 eller till kontonr FI26 4055 0011 8852 05. Märk inbetalningen ”Tomas 60 år”. 

Länk till streamingen: https://www.youtube.com/user/Evangeliforeningen