Liturg och predikant Tomas Klemets, kantor Deseré Granholm. Gudstjänsten är tillgänglig via följande länk: https://youtu.be/_22N4_ksE9k 

Psalmer: 182:1-3, 211, 394, 24:4-6 och 166. Kollekt: SLEF:s mission. 

Kontouppgift:  IBAN: FI45 4055 1120 0020 96           BIC: HELSFIHH

MobilePay: 73889 SLEF YM Missionen – delas mellan alla missionsfält

Insamlingstillstånd: 

Finland utom Åland: RA/2017/1164, beviljat 16.11.2017 för tiden 1.1.2018–31.12.2022
Landskapet Åland: ÅLR 2019/4046 för 1.1–31.12.2020