Välkommen att ta del av gudstjänsten från Evangeliska Centret i Vasa via Youtube 17.1.2021 kl 12.00.

Tomas Klemets är liturg, Bengt Djupsjöbacka predikar och Niklas Lindvik är kantor och tekniker. 
Gudstjänsten blir kvar på SLEF:s youtubekanal efteråt.
Kollekt till SLEF:s hemlandsarbete via MobilePay nr. 77 588.
(Tillståndsnummer: Finland utom Åland: RA/2017/1164, beviljat 16.11.2017 för tiden 1.1.2018–31.12.2022
Landskapet Åland: ÅLR 2020/6234 för tiden 1.1–31.12.2021)

Länk till youtube: https://youtu.be/GXUm1uRXgro