EC-Vasa-6b
Välkommen på Centrumkväll söndag 14 februari kl. 17!
OBS! Samlingen ordnas med endast medverkande på plats i EC!
 
Temat för söndagen är ”Guds kärleks offerväg”.
André Djupsjöbacka, predikant
Göran Stenlund, mötesledare
Johanna Wargh, kantor
Gun Erikson, Camilla Andersson, Göran Stenlund, musikprogram
 
Kollekt till SLEF:s ungdomsarbete (Mobilepay: 95353)
 
OBS! Efter Centrumkvällen, kl 18.30, ordnas lokalavdelningens årsmöte. Medlemmar i SLEF kan delta i mötet via Zoom. Saknar man teknisk utrustning för deltagande kan man även delta på plats i Evangeliska Centret. Se närmare på sidan http://www.slef.fi/hemlandet/distrikt-avdelningar-grupper/vasa-distrikt/vasa