Högmässa i Heliga Hjärtats kapell söndagen den 14.2.2021 kl 15:00. Predikant och liturg Torsten Sandell, kantor Kai Ahola, kyrkvärd Tuomas Anttila. Kollekt till SLEF:s arbete i hemlandet, MobilePay nummer 77588. Gudstjänsten streamas via YouTubelänken: