Högmässa i Heliga Hjärtats kapell sö 26.9 kl. 15, Kristinegatan 1, Berghäll, Helsingfors. Liturg och predikant Antti Kuokkanen, kantor Kai Ahola. Söndagsskola under predikan. Kyrkkaffe efter avslutad högmässa. Kollekt till SLEF:s arbete i hemlandet, MobilePay nummer 77588.

Ingen förhandsanmälan behövs. Kom ändå ihåg säkerhetsavstånd till andra besökare, tvätta eller desinficera händerna vid ankomst, använd helst munskydd och sitt i de bänkar som är markerade med gul tejp.

Gudstjänsten streamas och kan ses via YouTubelänken:

https://www.youtube.com/watch?v=4d3wZSUxbbg