Ledarutbildning-13-14-logo-0Du som är en ungdom/ung vuxen på 16 år eller äldre är varmt välkommen med på Lärjunga- & ledarutbildning. Förhoppningen är att du som deltar skulle få en bredare erfarenhet av vad det innebär att vara en Jesu lärjunge och inspireras till att få en djupare gemenskap med Jesus och hans vänner.

• Lärjunga- & ledarutbildning 2013–2014 ›