GloriaDei-04.03.07-invigningDen första GloriaDei-mässan firades 7.3.2004 på Evangeliska folkhögskolan i Vasa. Därefter har GloriaDei-mässor firats tre gånger per termin i Vasa, oftast på Evangeliska folkhögskolan, men ibland också i någon av stadens kyrkor. I medeltal har 120 personer deltagit i mässorna under de gångna åren.

GloriaDei-mässans 10-årsjubileum firas söndagen den 2 mars 2014 kl 17.00 på Evangeliska folkhögskolan i Vasa. Liturg Tor-Erik Store, predikant Leif Erikson, sång av Evans & Friends, jubileumstårta, barnprogram. Välkommen med!