Feymi-08.09.27Pastor Feymi Madzhirov, ledare för den lutherska församlingen i Peshtera, Bulgarien, besöker Österbotten första veckoslutet i april. Pastor Feymi medverkar  vid vårvinterdagarna i Kortjärvi, Terjärv, lördagen den 5 april kl 19.00, vid en samling i Luthergården, Närpes, söndagen den 6 april kl 14.00 samt vid kvällspredikan i Luthersalen, Vasa, söndagen den 6 april kl 18.00.

Vid alla samlingarna tolkas pastor Feymi till svenska av Solveig Mikkonen. Samlingarna ger en unik möjlighet att bekanta sig med den bulgariska delen av det arbete i Främre Asien som SLEF stöder. Välkommen med!