Ljus-blomma-Efo-2GloriaDei-mässa firas söndag 23.3.2014 kl 17.00 i Evangeliska folkhögskolans festsal (3:e vån.), Strandgatan 21–22, Vasa, med Evans Orori som liturg och Ingemar Klemets som predikant. Temat för mässan är Att tjäna Herren.

Olika språk utgör kännspaka inslag i GloriaDei-mässan, som därmed vill visa på Kristi världsvida kyrka. För barnen ordnas söndagsskola. Efter mässan fortsätter gemenskapen kring en kopp te och något ätbart. Välkommen med!