Alltid-redo13.11.23Den tredje delen i serien av kurser i apologetik (trons försvar) ordnas i mitten av november på Evangeliska folkhögskolan i Vasa. Huvudtalare är Leif Nummela och Stig-Olof Fernström. Medverkar gör också Leif Erikson, Marcus Jakobsson, Henrik Östman m.fl.

Temat för årets kurs är Bibeln. Är Bibeln trovärdig? Är den aktuell också idag? Skilda lektioner för barn hålls av Lillemor Enlund m.fl. om intresse finns!
OBS: Lördagens program avslutas med middagen kl 18.

• Se fullständigt programblad (PDF-format) ›

Anmäl dig här senast 31 oktober.