Hfors-domky-12.06.15-GoranS-2Söndagen den 12 oktober 2014 arrangeras en tvåspråkig jubileumsfest i Helsingfors med anledning av att det har förflutit 140 år sedan de första häftena av Siionin kannel och Sionsharpan utkom till Evangeliföreningens första årsfest år 1874.

Kl 11.00  Mässa i Pyhän Sydämen kappeli (Heliga hjärtats kapell), Kristinegatan 1. Liturg Markku Niemelä, predikant Leif Erikson. Sång av SLEF-ungdomar och en kantorsgrupp från Ingermanlands lutherska kyrka. Lunch efter mässan.

Kl 16.00  Jubileumsfest i Helsingfors domkyrka, Unionsgatan 29. Unisona sånger ur Sionsharpan och Siionin kannel. Programledare Seppo Suokunnas och Göran Stenlund. Kören Agape under ledning av Samuel Erikson. Anna-Maria Lehtoaho, Hannu Niemelä, Mixtura Simplex, kantorsgrupp från Ingermanlands lutherska kyrka.

Välkommen med!