Kierkegaard-Soren-13.10.25b-IMTAt vove er at tabe fodfæste en kort stund. Ikke at vove er at tabe sig selv.

(Att våga är att tappa fotfästet en kort stund. Att inte våga är att tappa sig själv.)

Søren Kierkegaard (1813–1855),
dansk filosof, teolog och författare.