Material om hur man ordnar kristna samlingar av olika slag.

• Förberedelser ›
• Genomförande ›
• Uppföljning ›


Vi tar gärna emot synpunkter på vår förnyade webbplats.
• Vad tycker du om innehållet, utseendet och strukturen?

Ge respons!