Här finns länkar till webbplatser som i ett eller annat avseende kan vara av intresse. SLEF ansvarar dock inte för innehållet på de nämnda webbplatserna. Inte heller är de ståndpunkter som framförs på webbplatserna nödvändigtvis de samma som SLEF:s ståndpunkter.

All Nations   England
Dansk Missionsråd Danmark
Global Connections   England
Kyrkans missionscentral  
Lekar för barn om mission (engelska)    
Luo guide (engelska)  
Missionary Care USA
  •  Cross Cultural Workers   USA
Missionskommittén i Borgå stift    
Suomen lähetysneuvosto
–  Finska missionsrådet
 
Swahili guide