Här finns länkar till webbplatser som i ett eller annat avseende kan vara av intresse. SLEF ansvarar dock inte för innehållet på de nämnda webbplatserna. Inte heller är de ståndpunkter som framförs på webbplatserna nödvändigtvis de samma som SLEF:s ståndpunkter.

Bible Translation & Literacy BTL Kenya
EFS EFS Sverige
  •  Betlehemskyrkan, Stockholm   Sverige
  •  S:ta Clara kyrka, Stockholm   Sverige
ELRIM ELRIM Främre Asien
Evangelisk Luthersk Mission - Bibeltrogna Vänner   ELM - BV   Sverige
  •  ELM - Nord   Sverige
  •  ELM - Syd   Sverige
  •  Roseniuskyrkan, Stockholm   Sverige
Evangelisk Luthersk Missionsforening ELM Danmark
Evangeliska folkhögskolan i Svenskfinland Efo  
Fresh Expressions   England
Förbundet Kyrkans Ungdom KU  
Gnadauer   Tyskland
Indre Mission IM Danmark
Kirkon Ulkomaanapu
    – Kyrkans Utlandshjälp
KUA  
Laestadianernas Fridsföreningars Förbund LFF  
Luthersk Inremission LIM  
Luthersk Mission LM Danmark
Lähetysyhdistys Kylväjä
    – Såningsmannen
   
Martyrkyrkans Vänner MKV  
Medialähetys Sanansaattajat
    – Budbärarna
Sansa  
Norea Sverige   Sverige
Norsk Luthersk Misjonssamband NLM Norge
Suomen Evankelisluterilainen Kansanlähetys
    – Folkmissionen
SEKL  
Suomen Luterilainen Evankeliumiyhdistys
    – Finska Evangeliföreningen
Sley  
Suomen Lähetysseura
    – Finska Missionssällskapet
SLS
– FMS
 
Suomen Pipliaseura
    – Finska Bibelsällskapet
Piplia  
Suomen Teologinen Instituutti
    – Teologiska Institutet i Finland
STI  
World Mission Prayer League WMPL USA
Wycliffe Global Alliance   Singapore
Wycliffe Raamatunkääntäjät
    – Wycliffe Bibelöversättare
WRK