Här finns länkar till webbplatser som i ett eller annat avseende kan vara av intresse. SLEF ansvarar dock inte för innehållet på de nämnda webbplatserna. Inte heller är de ståndpunkter som framförs på webbplatserna nödvändigtvis de samma som SLEF:s ståndpunkter.

Café Raamattu  
Droppen - Evangelisk Luthersk Barntidning   Sverige
Hannas Café Sverige
JesusNet.dk Danmark
Kyrkhelg  
Sjelesorg og veiledning Norge
Ögonblick med Gud   Sverige