Här finns länkar till webbplatser som i ett eller annat avseende kan vara av intresse. SLEF ansvarar dock inte för innehållet på de nämnda webbplatserna. Inte heller är de ståndpunkter som framförs på webbplatserna nödvändigtvis de samma som SLEF:s ståndpunkter.

Dagen Norge
Dagen Sverige
Kyrkpressen  
Sanansaattaja  
Seurakuntalainen  
Till liv Sverige
Uusi Tie  
Världen idag Sverige