I den vänstra balken hittas ljudfiler från ett antal SLEF-evenemang: apologetikhelgen Alltid redo, familjelägret, apologetikkursen Forum för trosförsvar, bibelhelgen Med evigheten i sikte.