En hel del av det program som sker inom ramen för SLEF:s verksamhet spelas in – i huvudsak endast med ljud, men i viss mån också med både ljud och bild. Materialet publiceras på den här sidan.

I balken till vänster (på mobiltelefoner: här nedan) hittas materialet samlat i ett antal olika kategorier.