Ljudmaterial från bibelhelgen "Med evigheten i sikte".