Ljudmaterial från bibelhelgen "Med evigheten i sikte" år 2007.