En predikan hållen av SLEF:s predikant Leander Erikson, hemma från Ytteresse, sommaren 1962 hittas via denna länk.