MoM-0Memory of Memories (MoM) är ett datorspel där man bland ett antal gömda bilder ska vända fram två åt gången och försöka hitta par, alltså det klassiska ”memory”-spelet.

Nu kan du kombinera nytta med nöje genom att ladda ner detta spel och betala genom att ge en gåva (5 euro eller mer) till SLEF:s missionsarbete.

Spelet, med bilder från missionsfältet, är konstruerat av SLEF:s bibelöversättare Magnus Dahlbacka för att uppmärksamma 50-årsjubileet av Kenyamission, som inleddes år 1963.

Ladda ned Memory of Memories:

Windows
Systemkrav: minst Windows XP (Windows 7 rekommenderas)
Läs även instruktioner för installation på Windows
Läs hur du kan infoga egna bilder i spelet

Mac OS X

 

Ge en gåva till missionen mot att du laddar ner memoryspelet. Betala din gåva, 5 euro eller mera till*:

Bankkonto i Finland: IBAN FI45 4055 1120 0020 96, BIC HELSFIHH
Bankkonto i Sverige: IBAN SE83 9500 0099 6026 0273 5983, BIC NDEASESS

Ange ”MoM” som meddelande samt din hemförsamling!

*1 licens = 5 euro eller mer. Familjelicens, nerladdning till max 5 datorer = 15 euro eller mer!

 

Till spelaren

Hej på dig!

Roligt att du vill spela Memory of Memories! Tack för att du understödde missionen genom att betala för din kopia.

Varför detta spel? Är det inte udda att man i kristna kretsar spelar datorspel? Borde man inte predika omvändelse och syndernas förlåtelse? Svaret på den senare frågan är ett rungande ”JA!” eftersom Jesus själv har befallt det. Svaret på den första frågan är mera mångfacetterat.

Spelet har sitt ursprung i en tidig upptäckt hos mig som far till tre barn. Alla mina barn gillar ”Memory”, ni vet det där klassiska ”hitta par”-spelet. Min yngsta son, som faktiskt idag fyller ett år, tycker dessvärre mest om att tugga på spelkorten. De två övriga gillar att spela, ofta med mig eller min fru som medspelare. De gillar ”Memory” så mycket, att det är lika roligt varje gång någon ger dem ett nytt ”Memory”-spel med nya kort.

Men så händer det där oundvikliga, att spelbegäret växer och de tjatar om att få spela på egen hand. Och eftersom min fru och jag älskar våra barn, är det så svårt att neka dem den glädjen – mot att de inte slarvar bort korten utan istället städar dem tillbaka, prydligt i lådan, så att alla kort hittas nästa gång. Och varje gång lovar de så gulligt på heder och samvete att uppfylla denna begäran.

Men alla gånger går inte ord och gärning ihop. Kort försvinner, och de där trevliga familjestunderna kring ”Memory” blir omöjliga, då hälften av korten är på språng.

Kunde dessa problem elimineras? Den frågan hade jag funderat på en tid. Vad händer om

1) Kort aldrig försvinner
2) Kort inte går att tugga sönder
3) Man gjorde egna memory-spel, med egna minnen?

Alla dessa tre saker kan en dator åstadkomma. Tänk dig att datorn varje gång väljer nya kort från det fotografibibliotek som du har angett. Då påminns du samtidigt om de olika livshändelser och situationer du fått uppleva. Inte minst för missionärsbarn är det både viktigt och roligt att se bekanta ansikten och vyer från vårt fosterland, men också att se vyer och vänner från Kenya.

SLEF:s Kenyamissions 50-årsjubileum till ära gjorde jag slag i saken. Memory of Memories är ett memoryspel där vi tillsammans får komma ihåg de 50 år av Guds trofasthet, som vi har fått och fortsättningsvis får se. I spelet kan man också sätta in egna bilder till att användas som kort i spelet.

”Missionen är Guds sak”, och jag hoppas att detta spel kan vara åtminstone en liten bro över generationsklyftorna, när det gäller SLEF:s Kenyamission. Har de unga alls en möjlighet att greppa det som hände i missionens början? Hur kan de unga axla ansvaret till att effektivt mobilisera understöd för missionen i dagens informationssamhälle? De äldre är värda tack för sina insatser, men hur kan de unga ta över? Yttre bidrag från världsliga myndigheter och organisationer minskar, i takt med att världsåskådningen i Finland allt mera ändras från kristen till sekulär. För de allra flesta i Finland uppfattas inte Jesus Kristus som den enda vägen till frälsning. Få talar idag om det som är så klart sagt i Guds ord, Bibeln, att utan Jesus väntar en dom till evig pina i en brinnande sjö som är beredd för Satan och hans änglar. Därför är det inte angeläget för dem att stöda missionen. Men tror du och jag på orden i Apostlagärningarna 4:12, där det heter att det inte finns frälsning i något annat namn än i Jesu namn, ja då är det vårt ansvar att lyda vår Herre då han en gång har gett oss missionsbefallningen.

”Gå ut i hela världen och gör alla folk till mina lärjungar!”, sade han. Han gav oss inte en missionsfråga ”Kan ni gå ut i hela världen och föra alla folk till mina lärjungar?”, utan som Överbefälhavare med all makt i himlen och på jorden befallde han. Du och jag är soldater i hans armé, där vi kämpar mot ondskans andemakter i himlarymderna. Vi har svärd, pansar, sköld, Hans ord, vi har vår tro, vi har Jesu rättfärdighet och hans renhet inför Gud, vi har också beredvillighetens skor. Visst har vi det?

Låt oss inte gräva ner våra pund som Herren skänkt oss.

Jag kan inte virka och sticka. En av mina hobbyn är däremot datorprogrammering. Jag uppmanar dig, speciellt om du är en ung människa som tror på Jesus som enda väg till frälsning för alla människor, att spela detta spel och se på hur dessa bilder vittnar om Guds kärlek till de människor i Kenya, vilka famlar i mörker. Be för dem du ser, att Gud välsignar arbetet på detta missionsfält, men tacka också för allt det som bilderna bär vittne om i historien, nämligen Guds väldiga gärningar.

Fråga tider som varit, tider som varit före dig, från den dag då Gud skapade människor på jorden, fråga från himlens ena ände till den andra: Har någonsin något så stort som detta skett eller har man hört talas om något som är detta likt? (5 Moseboken 4:32)

Sedan kan du också fråga dig vad du kan göra för att samla medel till missionen. I vår generation och i kommande generationer hårdnar kampen. Vi kan inte räkna med kristna myndigheter längre, som delar vår tro på Bibeln som Guds uppenbarelse till frälsning och gemenskap med honom.

Kan du programmera, kan du skruva och reparera bilar, kan du snickra, sticka, virka? Fråga Herren vad han vill att du skall göra. Det finns en uppgift för dig. Men kom också ihåg att inte bli så upptagen av den uppgiften att du glömmer din relation med Jesus. Lev varje dag i förtröstan på det han har gjort för dig! Läs din Bibel!

Och kom ihåg:
Allt förmår jag i honom som ger mig kraft. (Filipperbrevet 4:13)

Det betyder faktiskt ”ALLT”!

I Herrens händer,
Magnus Dahlbacka
på sin sons ettårsdag
9.2.2013 i Maralal, Kenya