Vad ska man tänka på när man ordnar ett sammanträde?