Vad ska man tänka på när man skriver ett protokoll?