Arvid Hydén

1. Försonare, som färgar röd den väg där du går fram, i dina spår helt trygg jag går, du blödande Guds Lamm.

2. Försonare, du svettas blod uti Getsemane. Du ångest lider där för mig och bär allt syndens ve.

3. Försonare, till Golgata jag ser dig blodig gå, och törnekrönt du korset bär som du skall dö uppå.

4. Försonare, med blodig hand mitt skuldebrev du tar och spikar det vid korset fast. Nu ingen skuld jag har.

5. Försonare, ett saligt ord mig sist från korset når: Fullbordat! ropar du för mig, och nu jag leva får.

6. Försonare, i dina spår som färgats av ditt blod mig alltid led och lär mig tro att du min sak gjort god!

7. Försonare, sträck ut din hand, din genomstungna hand, och drag till dig ditt köpta folk, i alla, alla land!