Okänd

1. Se uppåt, vänner! Sänk ej blicken neder och fäst ej hjärtat så vid jordens grus, då Herren Jesus har berett åt eder ett rum i himlen, i sin Faders hus!

2. Se uppåt! Om än molnet solen skymmer, den finns ändå på himlafästet kvar. Må vi ej gräva ner oss i bekymmer, då Gud åt oss ett arv däruppe har!

3. Se uppåt, och låt alla sorger fara, vi har ju ej på denna strand vårt hem! På jorden skall en liten tid vi vara, men flyttar sen till Guds Jerusalem.

4. Se uppåt, fastän denna världens dårar ser ner på dig och hånfullt åt dig ler! Var glad, Gud skall ju torka alla tårar, när du hans ansikte med jubel ser!

5. Se uppåt, lilla kära syskonskara! Däruppe skall du livets krona få och hos vår Gud och Lammet evigt vara, i härlighet med fröjd för tronen stå!