Anne Cundell-Cousin
Erik Nyströn

1. Pris vare dig, o Jesus god, som tog min skuld på dig! Du själv uti mitt ställe stod och straffet bar för mig. Som offerlamm du göt ditt blod. Nu finns ej dom för mig.

2. Din Fader lyfte upp sin stav, o Jesus, över dig, och hårda slag åt dig han gav, men intet drabbar mig. Du blod och tårar göt därav, din pina helar mig.

3. Den vilda stormens vredesröst sig sänkte över dig, men mig din öppna famn gav tröst, mot vreden skylde mig. Din törnekrans, ditt stungna bröst blev salighet för mig.

4. För mig, o Jesus Krist, du dog, och jag blev död i dig. Ur graven mig du med dig tog, nu lever du i mig. Och sist, sen du mig prövat nog, jag leva skall hos dig.