Nils Frykman

1.
Fröjdas, vart sinne, julen är inne, Frälsaren kommen är! Se huru ljusen brinner i husen, prisande vännen kär!

2. Natten förjagas, redan det dagas. Sällhetens sol uppgår. Löftet Gud givit uppfyllt har blivit Nu är det jubelår!

3. O, vilken ära: Gud är oss nära, Herren ibland oss bor. Han till de ringa himlen vill bringa. Säll den på honom tror!

4. Gamla och unga, låt oss nu sjunga: Ära ske Herren Gud! Vitt över jorden ljude de orden, änglarnas glädjebud!