Nils Frykman

1. Nattens skuggor sakta viker, morgonstjärnan ljuvligt ler. Snart den sälla dagen randas och dess sol går aldrig ner.
Herren kommer, Herren kommer! Slut är då all jordens strid. Bruden siras, bröllop firas uti evig fröjd och frid!

2. Vilket jubel inför tronen, när de frälsta där en gång efter tidens vedermöda stämmer upp sin segersång!
Herren kommer ...

3. För din ankomst, Herre Jesus, håll mig redo varje stund! Om än jord och himmel faller, fast består min sällhets grund.
Herren kommer …