Text:  Okänd

1. Han kommer – vad tröst i de orden / för bruden i suckarnas land! / Han kommer att dyrköpta hjorden / befria ur träldomens band.

2. Han kommer i glans och i ära, / han kommer i strålande prakt. / Han kommer att hämta de kära, / som själv han dem lovat och sagt.

3. Han kom en gång fattig och ringa / hit ned till vår syndiga ort. / Han kom för att frälsning oss bringa, / fullgöra vad vi hade bort.

4. Han uppfor men kommer tillbaka / från himmelens härliga höjd. / Var redo, var bedjande, vaka! / Gå ut till hans möte med fröjd!

5. Han kommer! Den saliga stunden / i hoppet nu redan jag ser, / då frigjord, av ingenting bunden, / min Jesus jag evigt tillber.

6. Han kommer – o, måtte det vara / den käraste tanken för mig! / O Jesus, mitt hjärta bevara, / att alltid jag väntar på dig!