Här finns bibelstudiematerial som kan användas vid kristen undervisning.

1 Kor 9:24–27 Spring så att ni vinner! Ville Auvinen

1 Mos 3:8–9 Hur finner Gud oss? Ville Auvinen
Rom 10:5–8 Var finner vi Gud? Ville Auvinen