Att-tro-pa-Kristus-2– Daglig läsning för hela kyrkoåret

Författare: Bo Giertz
Pris: 27,00 €
Sidantal: 654
Bindning: Inbunden
Förlag: Församlingsförlaget
ISBN: 978-91-7271-067-2

Att tro på Kristus är en bok för läsare som vill ha mer kunskap, hjälp i sin bön, hjälp att förstå Bibeln och som vill lära känna rytmen i kyrkoåret. Med början i Advent finns för varje dag en bibeltext, en utläggning, en bön och ett förslag på en psalm.

Texterna har tidigare varit utgivna i två separata böcker.

Läs en kort recension!

• Beställ från SLEF-Media via webben ›

De-sex-akterna-2– Betraktelser i passionstiden

Författare: Simon N:n Röstin
Pris: 22,00 €

Sidantal: 245

Bindning: Inbunden

Förlag: BV-Förlag

ISBN: 978-91-7518-261-2

Betraktelserna är skrivna i anslutning till de så kallade sex akterna som utgör ett utdrag ur de fyra evangelisternas skildringar av Jesu Kristi lidandes historia.

• Beställ från SLEF-Media via webben ›

Det-enda-som-bar-2– När livet är svårt

Författare: Emelie Fjertorp
Pris: 15,50 €
Sidantal: 84

Bindning: Inbunden

Förlag: BV-förlag
ISBN: 978-91-7518-335-0

Alla människor går genom tider när livet är svårt. Vi kan tvingas leva med tungt missmod, tärande oro, bottenlös sorg eller ilsken bitterhet. Oavsett orsaken till våra svårigheter kan vi i de svåraste stunderna känna igen oss i de ångestladdade tankar och känslor som Jesus uttryckte på korset: "Min Gud, min Gud, varför har du övergivit mig?"

Dessa andakter och dikter är för de dagar då du kämpar med tunga känslor och tankar. De vill hjälpa dig att söka det enda som bär dig. De vill hjälpa dig se att det finns en Gud som vill bära dig.

• Beställ från SLEF-Media via webben ›

Det-ar-fullbordat-2– Reflektioner över Jesu sju ord på korset

Författare: Hans Erik Nissen
Pris: 8,00 €

Sidantal: 70

Bindning: Inbunden

Förlag: BV-Förlag

ISBN: 978-91-7518-244-5

Under sitt lidande på korset, yttrar sig Jesus vid sju tillfällen. I denna bok låter författaren oss stanna inför dess ord.

Boken är fördelad på 42 korta reflektioner. De kan användas för daglig andakt.

• Beställ från SLEF-Media via webben ›

Ett-ar-med-Jesus-2– Predikningar och samtal

Författare: Göran Skytte & Bo Brander
Pris: 48,00 €

Sidantal: 656

Bindning: Mjukband

Förlag: Artos & Norma Bokförlag

ISBN: 978-91-7580-394-4

Bo Branders djupa teologiska lärdom uttrycks i enkla och aktuella bilder, som gör att man hela tiden vill veta mer. Journalisten Göran Skytte ställer vetgiriga frågor i spännande samtal efter varje predikan. Resultatet är en stor och unik bok som går igenom hela kyrkoåret. Kristen tro blir begriplig, och det goda budskapet om förlåtelse, förnyelse och vandringen med Jesus lyser fram.

Läs en kort recension!

• Beställ från SLEF-Media via webben ›

Ett-ar-nodvandigtFörfattare: Hans-Erik Nissen
Pris: 18,50 €
Sidantal: 383
Bindning: Inbunden
Förlag: BV-Förlag
ISBN: 978-91-7518-191-6

Andakter för hela året.

På ett enkelt och klart sätt pekar författaren både på synden och på nåden i Kristus. Boken innehåller riklig själavård med Kristus i centrum. På sitt eget personliga och inträngande sätt når hans ord rakt in i läsarens hjärta.

Bibelcitat huvudsakligen från Svenska Folkbibeln.

• Beställ från SLEF-Media via webben ›

Evas-kronikebok-2Författare: Eva Spångberg
Pris: 15,50 €

Sidantal: 100

Bindning: Inbunden

Förlag: Bornelings Förlag

ISBN: 978-91-7317-157-1

Eva Spångberg skrev under många år krönikor i ett flertal tidningar. Det var angeläget för henne att tycka till om olika händelser. Hennes krönikor var träff säkra och hon hade en gåva att ständigt vara aktuell. Här ges nu ett urval av dessa ut i bokform.

• Beställ från SLEF-Media via webben ›

Evas-kronikebok-2-2Författare: Eva Spångberg
Pris: 15,50 €

Sidantal: 96

Bindning: Inbunden

Förlag: Bornelings Förlag

ISBN: 978-91-7317-176-2

Eva Spångberg skrev under många år krönikor i ett flertal tidningar. Det var angeläget för henne att tycka till om olika händelser. Hennes krönikor var träff säkra och hon hade en gåva att ständigt vara aktuell. Här ges nu ett urval av dessa ut i bokform.

• Beställ från SLEF-Media via webben ›

For-mig-for-dig-for-oss-2Författare: Catherine Lindelöf Granlund
Pris: 29,50 €

Sidantal: 222
Bindning: Mjukband
Förlag: Litorale
ISBN: 978-952-7224-03-8

Andaktsboken för mig, för dig, för oss innehåller reflektioner över bibeltexter och klipp ur livet som följer årstidernas växlingar vinter, vår, sommar och höst. De olika årstiderna och naturen är på allt sätt viktiga; hav, skog, älgar, fjärilar, islossning, regn, doftande, solskensvarm bark.  Och Guds osynliga, ibland mer synliga, hand i mitt liv, ditt liv, vårt liv.

• Beställ från SLEF-Media via webben ›

Glad-dig-du-kristen-2– Dagliga betraktelser av Martin Luther

Författare: Dr. Karl Witte
Pris: 23,50 €

Sidantal: 368

Bindning: Mjukband

Förlag: Artos & Norma Bokförlag

ISBN: 978-91-7580-586-3

Texterna i boken är valda och sammanställda för att passa som läsning för var dag under kyrkoåret. Martin Luther talar hjärtats språk. Hans ärende är människans möte med ett levande Guds ord.

Tidigare utgiven under titlarna Guds ord och löfte samt Nu fröjde sig var kristen.

• Beställ från SLEF-Media via webben ›