3-teorier-om-allt-2Författare: Ellis Potter
Pris: 20,00 €

Sidantal: 112

Bindning: Mjukband

Förlag: CredoAkademin

ISBN: 978-91-86415-14-3

Hur är verkligheten beskaffad? Vad är meningen med livet? Varför lider vi?

I denna korta och tankeväckande bok undersöker författaren tre stora världsåskådningar – tre teorier om verkligheten – för att se vilka svar de ger på våra eviga frågor. Han visar på ett klart och övertygande sätt att olika teorier om verkligheten får helt olika följder för hur vi uppfattar både vår vardag och den yttersta meningen med våra liv.

• Beställ från SLEF-Media via webben ›

Ateisten-som-visste-for-mycket-2Författare: Andy Bannister
Pris: 26,00 €
Sidantal: 236
Bindning: Mjukband
Förlag: Apologia Förlag
ISBN: 978-91-86415-28-0

Ateismen har de senaste åren klivit fram allt mer i rampljuset. Men har den tagit sig vatten över huvudet? Flyger ateismen högre än vingarna bär? Med en härlig blandning av humor och allvar börjar Andy Bannister nysta och dra i de många lösa trådar som finns i den stickade kofta som kallas nyateism. Resultatet är stor underhållning. 

• Beställ från SLEF-Media via webben ›

Behover-tron-forsvaras-2– Manifest för kristen apologetik

Författare: Stefan Gustavsson
Nedsatt pris: 18,00 € (27,50 €)
Sidantal: 223
Bindning: Mjukband
Förlag: CredoAkademin
ISBN: 978-91-86415-18-1

Behöver tron försvaras? är ett fältrop till en kristenhet som till stora delar har kapi­tulerat under sekulariseringens tryck. Den är en väckarklocka som manar till ett apologetiskt uppvaknande. Stefan Gustavsson ger här sin personliga, djupt allvarliga uppmaning att ta den kulturella och andliga striden på fullaste allvar.

Boken inleds med en analys av orsakerna till kyrkans och evangeliets kräftgång de senaste femtio åren. Huvuddelen består av den hittills mest utförliga genomgången av Nya testamentets undervisning om apologetik som publicerats på svenska. Boken avslutas med en kraftfull upp­ maning att återuppta kampen för evangeliet i vår tids starkt sekulariserade kultur.

Behöver tron försvaras? Manifest för kristen apologetik är en ytterst angelägen bok för en ansatt och hårt trängd kristenhet.

• Beställ från SLEF-Media via webben ›

Bibelnmyt-eller-sanning-2Författare: Sju olika författare
Pris: 29,50 €

Sidantal: 252

Bindning: Inbunden

Förlag: XP Media
ISBN: 978-91-86683-55-9

Boken är skriven av sju kunniga teologer och pastorer med den gemensamma övertygelsen att Bibeln är Guds eget tilltal till människan. Boken analyserar Bibelns verklighetsuppfattning i förhållande till universitetsteologin. Den visar på trovärdigheten i Första Mosebok, Jesaja, Daniel samt Jona bok. Den tar upp frågan om vikten av Bibelns historiska förankring och berör såväl bibelsyn som synen på Jesus.

• Beställ från SLEF-Media via webben ›

Bibeln-myt-eller-uppenbarad-sanning-2Författare: Seth Erlandsson
Pris: 17,00 €

Sidantal: 87

Bindning: Mjukband

Förlag: XP Media
ISBN: 978-91-983250-0-3

Denna skrift av Seth Erlandsson, ett särtryck ur boken Bibeln – myt eller sanning?, vill belysa kontrasten mellan Bibelns verklighetsuppfattning och den som universitetsteologin utgår ifrån. Tron att Gud är en levande verklighet, hela världens skapare och historiens herre, är den självklara övertygelsen bakom varje bibeltext. Bortser man från den och tolkar Bibelns uppgifter oberoende av om Gud finns eller inte, blir tolkningen med nödvändighet en omtolkning av vad som enligt Bibeln faktiskt har hänt.

En universitetsteologi som bedrivs på otrons villkor, dvs att Bibelns gudstro och verklighetsuppfattning måste vara falsk, har lett till ett ifrågasättande av Bibelns uppgifter, i synnerhet om Guds ingripanden i historien. Denna skrift analyserar bibelkritikens tolkningar och påståenden om felaktigheter i Första Mosebok, Jesaja, Daniel och Jona bok. Håller dessa omtolkningar och påståenden om fel eller är tvärtom dessa böcker i högsta grad trovärdiga?

• Beställ från SLEF-Media via webben ›

Fornuft-och-fantasi-2Författare: Ray Baker
Pris: 28,00 €
Sidantal: 288
Bindning: Mjukband
Förlag: CredoAkademin
ISBN: 978-91-86415-21-1

Många har säkert läst hans berömda böcker om Narnia eller Kan man vara kristen? Vem var denne före detta ateist som blev banbrytande apologet och skarpsinnig teolog, känd för sin briljanta formuleringskonst? Boken är den första heltäckande analysen av C S Lewis teologi och apologetik på svenska. Här får du nycklar till att förstå hans tankar kring lidande och glädje, Gud och människa, liv och död.

Bokens avslutande del innehåller unikt bibliografiskt material med en kommenterad förteckning över det viktigaste som finns skrivet om och av C S Lewis. En guldgruva för alla Lewis-älskare!

• Beställ från SLEF-Media via webben ›

Den-dar-Jesus-2Författare: David Wramneby
Pris: 3,00 €

Sidantal: 61

Bindning: Mjukband

Förlag: CredoAkademin

ISBN: 978-91-976296-1-4

Ur innehållsförteckningen: En inledning, Finns det en Gud och en hälsning från Einstein, Gud är kär, Jesus: fanns han?, Jesus: vem var han?, Jesus: varför?, Ett äpple och mitt stora ego, Jesus och ett kors. Och ett hopp !, Ett ja, En avslutning.

• Beställ från SLEF-Media via webben ›

Det-dar-med-guds-vilja-2– Brev till min son

Författare: Ray Baker
Specialpris: 8,00 €
Sidantal: 115
Bindning: Mjukband
Förlag: CredoAkademin
ISBN:
978-91-86415-24-2

"Inom de närmaste tio åren kommer du att fatta några av ditt livs viktigaste beslut." Så skriver pappa Ray till sin 18-årige son David. Boken består av en samling personliga brev som inte bara gäller honom utan alla som funderar på Guds vilja. Har Gud en specifik plan för vaje detalj i livet, eller är man fri att välja väg så länge man håller sig inom Guds moraliska ramar?

• Beställ från SLEF-Media via webben ›

Det-dar-med-tro-2– 31 frågor om livet och Gud
   för dig som också undrar

Författare: Martin Helgesson
Pris: 6,00 €

Sidantal: 126

Bindning: Mjukband

Förlag: CredoAkademin

ISBN: 978-91-86415-03-7

Om du har frågor om tro i största allmänhet, behöver ta reda på vad kristen tro handlar om eller är skeptisk till hela grejen: Varsågod ! Här får du en bok som frågar, funderar och försöker svara. En text att läsa och fundera på själv eller att ge till vänner som också undrar.

• Beställ från SLEF-Media via webben ›

Dinosauriemysteriet-och-bibeln-2Författare: Paul S Taylor
Pris: 14,50 €

Sidantal: 61
Bindning: Inbunden

Förlag: Timoteus Förlag

ISBN: 978-91-89414-46-4

Både för barn och vuxna!

En gång i tiden levde dinosaurier på jorden – både riktigt små och väldigt stora. Idag finns det många gåtor kvar att lösa kring dessa märkliga djur.
–Hur såg de egentligen ut?
–Varför dog de ut?
–Har någon nu levande sett en dinosaurie i livet?
–Och hur passar dinosaurierna ihop med Bibeln?

Forskarna gör hela tiden nya upptäckter, vilket gör att gamla föreställningar måste förändras. Här presenteras en del av forskarnas senaste upptäckter inom dinosauriegåtan. Boken är späckad med färgrika illustrationer.

Speciell rekommendation av Mats Molén, lärare, föreläsare, geovetare och författare
"Detta är en mycket unik bok. Ett av barns och ungdomars absoluta favoritämnen presenteras – dinosaurier. Detta är den enda dinosauriebok på den svenska marknaden som tar upp frågan om dinosaurier ur ett kristet perspektiv. Både vetenskapliga fakta och Bibelns berättelser beskrivs noggrant och med stor kunskap av författaren. Allt med fantastiska illustrationer. Det är intressant att se hur väl dinosaurierna passar in i Bibeln, även om vi naturligtvis inte har alla svar. Boken rekommenderas varmt!"

• Beställ från SLEF-Media via webben ›