Fallet-Darwin-2– Vart leder bevisen?

Författare: Phillip Johnson
Pris: 8,00 €

Sidantal: 255

Bindning: Mjukband
Förlag: CredoAkademin

ISBN: 978-91-86415-04-4

•Är evolutionen ett faktum eller en obevisad hypotes?
•Kan det naturliga urvalet verkligen åstadkomma storskaliga, evolutionära förändringar?
•Håller de vetenskapliga bevisen för en juridisk prövning?

Detta är några av de frågor som den amerikanske juridikprofessorn Phillip Johnson försökte reda ut i den första utgåvan (1991) av denna klassiska bok.

• Beställ från SLEF-Media via webben ›