Vetenskap-och-tro-2– Om hur tro och rationellt tänkande
   samverkar inom vetenskapen.

Författare: Peter Stenumgaard
Pris: 18,00 €

Sidantal: 128
Bindning: Inbunden

Förlag: XP Media

ISBN: 978-91-89299-82-5

Författaren visar i denna bok att de vetenskapsmän som gjort banbrytande framsteg genom vetenskapshistorien utgörs av djupt gudstroende människor vars till synes irrationella beteende inom forskningen motiveras av skäl de hämtat direkt från sin personliga tro på Gud.

• Beställ från SLEF-Media via webben ›