FInns-det-en-Gud-2En analys av vetenskapens relation till tron

Författare: John Lennox, Göran Stenlund
Pris: 14,00 €

Sidantal: 176

Bindning: Mjukband

Förlag: SLEF-Media
ISBN: 978-952-5578-68-3

Många hävdar i dag att vetenskapen visat att det inte finns någon Gud. Denna bok inbjuder oss till en grundlig analys av detta påstående. I vilken riktning pekar egentligen vetenskapen?

Boken är en förkortad version av John Lennox uppmärksammade bok God’s Undertaker – Has Science Buried God? vars svenska översättning Guds dödgrävare – Har vetenskapen begravt Gud? är utgiven av CredoAkademin. Det har sagts att alla som är det minsta intresserade av vetenskapens relation till frågan om Gud borde läsa den boken.

• Beställ från SLEF-Media via webben ›
  eller per telefon +358 50 400 9135

Finns-Gud-2– Om designargumentet utifrån universums finjustering

Författare: Mats Selander & André Juthe
Pris: 15,00 €
Sidantal: 88
Bindning: Mjukband
Förlag: Apologia Förlag
ISBN: 978-91-86415-36-5

Finns Gud? Om designargumentet utifrån universums finjustering är den första delen i Apologias nya serie om gudsargument. Här får du som läsare en grundlig genomgång av argumentationen för Guds existens utifrån vetenskapens rön om att universum balanserar på en knivsegg för att möjliggöra liv – något som har fått flera forskare att överge sin ateism och i stället söka sig i riktning mot gudstro.

• Beställ från SLEF-Media via webben ›

Frammande-eld-2– Om ockultismens rötter och kristen tro

Författare: Peter Stenumgaard
Pris: 26,50 €
Sidantal: 214
Bindning: Inbunden
Förlag: XP Media
ISBN: 978-91-984123-8-3

Intresset för ockultism tycks åter växa i västvärlden och dess influenser syns även inom kristenheten, antingen via en smygande inblandning i läror och ritualer eller genom kyrkor som öppet för in ockulta inslag i verksamheten. Detta leder till att evangeliets grunder ersätts med ett planlöst experimenterade i upplevelseorienterande aktiviteter. Då ockulta läror ofta innefattar bibliska personer och begrepp blir de svåra att identifiera för den som inte har goda kunskaper om Bibeln. Denna bok ger en översikt av den västerländska ockultismens rötter och trosföreställningar och hur dessa skiljer sig från bibliskt grundad kristen tro. Syftet är att läsaren ska öka sin egen förmåga att skilja ut den kristna trons grunder från den ström av ockulta influenser som kan ses idag. Boken berör även frågan om ockulta spår inom kyrkan. Här belyses några starkt omdebatterade frågor såsom gnosticismens påverkan på både framgångsteologin och kristen mystik, samt dyrkan av jungfru Maria som himmelens drottning.

• Beställ från SLEF-Media via webben ›

Gud-och-hans-kritiker-2– En antologi om nyateismen

Författare: Mats Selander
Pris: 25,00 €

Sidantal: 287

Bindning: Inbunden

Förlag: CredoAkademin

ISBN: 978-91-86415-05-1

Boken är en tydligt kristen kritik av nyateismens påståenden. Men den vänder sig till alla som är intresserade av de stora frågorna om Gud, rationalitet, moral och vetenskap – oavsett om man betecknar sig som kristen, religiös, skeptiker eller ateist.

• Beställ från SLEF-Media via webben ›

Gud-ar-nara-2Författare: Leif Erikson
Nedsatt pris: 12,00 € (24,00 €)
Sidantal: 142
Bindning: Mjukband
Förlag: SLEF-Media
ISBN: 978-952-5578-39-3

Många mänskor upplever att Gud är så långt borta. Ändå handlar den kristna tron om en närvarande Gud. Hur går det här ihop ? Med stöd av Bibeln och den kristna traditionen beskriver författaren hur och var Gud är nära och vill möta oss.

• Beställ från SLEF-Media via webben ›

Historien-om-verkligheten-2– Hur världen började, hur den slutar och allt det viktiga som händer däremellan

Författare: Gregory Koukl
Specialpris: 25,50 €
Sidantal: 220
Bindning: Mjukband
Förlag: CredoAkademin
ISBN:
978-91-86415-26-6

Alla funderar vi någon gång på hur allting hänger ihop. Vem är jag ? Varför är jag här ? Vad är meningen med livet ? Den här boken vill ge dig svar på de stora frågorna om livet, döden och världens ondska.

Här berättas Historien med stort H – om vårt liv på jorden, om Gud och vad som har hänt i historien, om Jesus och hans död och uppståndelse. Tankeväckande för sökare, klargörande för troende.

• Beställ från SLEF-Media via webben ›

Himlen-vart-ratta-hem-2Författare: Egon Olsson
Pris: 6,00 €
Sidantal: 121
Bindning: Inbunden
Förlag: BV-Förlag
ISBN: 978-91-7518-284-1

Vad händer när vi dör? Finns himlen på riktigt? Kommer vi att känna igen människor när vi kommer dit? Vilken roll spelar änglarna i våra liv? Och vad händer med dem som inte känner Jesus? Finns det en plats utan Gud som kallas helvetet? Hur kan vi leva och bevara hoppet om ett evigt liv?

• Beställ från SLEF-Media via webben ›

Har-for-att-stanna-sg-2– Kristen i skapelsens ljus

Författare: Stefan Gustavsson
Pris: 24,50 €
Sidantal: 235
Bindning: Inbunden
Förlag: Apologia Förlag
ISBN: 978-91-86415-37-2

Leder kristen andlighet människan bort från världen – eller till en djupare bejakelse av den?

Kristen tro uppfattas ofta som världsfrånvänd och livsfientlig. Ett liv med Skaparen ställs i motsats till ett liv i hans skapelse. Lösryckta bibelord har ofta fått förstärka det intrycket.

Stefan Gustavsson tar oss med på en jakt efter Bibelns grundtema. Här väntar spännande upptäckter: Världen är Guds värld, och frälsningen är en återupprättelse av den – inte en befrielse från den! Det handlar om kristen andlighet med ett mänskligt ansikte.

Här för att stanna är en nyutgivning av den uppmärksammade boken Gör som Gud – bli människa, som nu har redigerats och utökats med fyra nyskrivna kapitel.

• Beställ från SLEF-Media via webben ›

I-borjan-skapade-Gud-2– En antologi om den kristna skapelsetron

Pris: 27,50 €
Sidantal: 347
Bindning: Inbunden
Förlag: Sjöbergs Förlag
ISBN: 978-91-88927-09-5

Hur blev allting till? Universum, jorden, livet, djuren, växtriket, människan?

I vår tid ägs sådana frågor av företrädare för en naturalistisk världssyn. En slumpmässig evolution har format den värld vi lever i, är den fastslagna sanningen.

Många har förkastat Bibelns skapelseberättelse som ovetenskaplig, en mytisk saga utan förankring i modern forskning. Men stämmer verkligen den uppfattningen? Andra letar efter kompromisser mellan de två ursprungsberättelserna: den evolutionistiska och Bibelns. Men går de att förena?

I den här antologin hittar du stöd för Bibelns påstående att Gud skapade allt, och inte bara utifrån argument såsom ”Det står ju i Bibeln”, utan baserat på vetenskapliga rön inom områden som geologi, biologi, fysiologi, kosmologi. Frågan är om vetenskapens nya upptäckter fortsätter att peka mot evolution som den bästa förklaringsmodellen, eller om dessa upptäckter avslöjar en intelligent designad skapelse. Antologin förklarar varför den kristna skapelsetron bättre än evolutionsläran kan svara på enkla frågor som: Varför är naturen vacker? Varför är människan målmed­veten och driven? Varför är jorden perfekt anpassad för att kunna vara värd för liv?

Kapitel och författare 1. Historia, lovsång, myt eller saga? av Aila Annala
2. Skapelsetro – en kort historik av Vesa Annala 3. Hur uppstod livet? av Göran Schmidt 4. Kosmologi av Anders Gärdeborn 5. De vanligaste evolutionsargumenten i vågskålen av Göran Schmidt 6. Synliga spår efter en Skapare? av Johnny Bergman
7. Jordens historia av Mats Molén 8. Informationssystem i naturen vittnar om Skaparen av Samuel Lampa 9. Pollinatörerna – livets motorer av Erik Österlund
10. Människan – skapelsens krona av Vesa Annala 11. Människans härstamning av Johnny Bergman 12. Vår fantastiska kropp av Torbjörn Joreteg 13. Moral och mening av Thomas Forslin, Vesa Annala 14. Människan som kulturskapande varelse av Lisabet Sandberg 15. Kristen tro som teori och upplevelse av Thomas Forslin

• Beställ från SLEF-Media via webben ›

Jesus-helt-enkelt-2– En ny bild av vem Han var, vad Han gjorde och hur det förändrar allt

Författare: Tom Wright
Pris: 7,00 €


Sidantal: 320
Bindning: Inbunden

Förlag: Libris Förlag

ISBN: 978-91-7387-277-5

Ur författarens förord:

"Jesus av Nasaret ställer en fråga och utgör en utmaning två tusen år efter att han levde.
Frågan är ganska enkel: vem var han, exakt?
I denna fråga ingår en rad andra frågor: Vad trodde han att han höll på med? Vad gjorde han och vad sa han? Varför dödades han? Och uppstod han från de döda?"

Tänk om alla debatter om vem Jesus var har dolt den verkliga berättelsen. Tänk om även efterföljarna har varit så förblindade av att försvarara just sin egen tradition att de har missat att få fatt i det som är det verkliga innehållet i Nya testamentet …

I sin bok Jesus helt enkelt låter Tom Wright några av vår tids främsta Jesusforskare berätta. "Den Jesus vi kanske kommer att upptäcka om verkligen tittar är större, mer besvärande, mer angelägen än vi någonsin föreställt oss", säger han.

• Beställ från SLEF-Media via webben ›