Jesus-min-Herre-och-min-Gud-2– Undervisning i kristen tro

Författare: Bo Brander
Pris: 24,00 €
Sidantal: 252
Bindning: Danskt band
Förlag: Artos & Norma Bokförlag
ISBN: 978-91-7777-004-6

Jesus, min Herre och min Gud är en undervisning om den kristna tron sådan som den formats och funnits genom historien och så som den kommer till uttryck i dagens värld. Författaren, Bo Brander, vägleder oss efter trosbekännelsens ord. Vid dop och gudstjänster över hela jorden ljuder den ständigt som en sammanfattning av kyrkans tro.

Vi får en inblick i den kristna trons ursprung hos evan­geliernas Jesus, men också dess betydelse för människor över hela jorden i vår egen tid. Här behandlas frågor om Gud, om vetenskap och tro, skuld och förlåtelse, död och uppståndelse, världens framtid och Jesu återkomst. Det handlar om den konkreta erfarenheten av trons liv.

Bo Brander är präst i Svenska kyrkan och en uppskattad förkunnare. Tillsammans med Göran Skytte skrev han 2006 boken Ett år med Jesus som såldes i över tjugo tusen exemplar. Bo Brander skriver utifrån sin stora lärdom på ett enkelt och personligt sätt med värme och humor.

• Beställ från SLEF-Media via webben ›

Jesusberattelsen-2– Fiktion eller verklighet?

Författare: Boris Salo
Pris: 20,00 €

Sidantal: 172
Bindning: Mjukband

Förlag: ViBoSa

ISBN: 978-952-5607-10-9

Hur kan vi veta något om vad Jesus sade och gjorde? Kan man ta berättelsen om Jesus på allvar? Vad betyder den i så fall för den egna livsberättelsen?

• Beställ från SLEF-Media via webben ›

Kommer-jag-till-himlen-2Författare: Ville Auvinen
Nedsatt pris: 1,00 € (6,00 €)
Sidantal: 47
Bindning: Mjukband
Förlag: SLEF-Media
ISBN: 978-952-5578-37-9

Kommer jag till himlen? Det sägs att människorna inte längre är intresserade av denna sak, endast vardagslivets frågor och bekymmer upptar tankarna. Men för dem som Gud har talat till och som har berörts av himlens och helvetets verklighet är detta livets viktigaste fråga. Det enda som sist och slutligen betyder något är huruvida jag får komma till himlen eller inte.

• Beställ från SLEF-Media via webben ›

Konungens-ankomst-2Författare: Sven Reichmann
Pris: 18,00 €
Sidantal: 129
Bindning: Inbunden
Förlag: XP Media
ISBN: 978-91-984123-9-0

Jesus ska återvända till jorden som kung och domare. Olivberget i Jerusalem pekas ut som platsen där det ska ske och Nya testamentets undervisning i ämnet sammanfattas i trosbekännelsens ord ”…därifrån igenkommande för att döma levande och döda”.

Men budskapet väcker dubbla känslor. Betyder rollen som domare att Jesus kommer för att förkasta så många som möjligt? I Gamla testamentet möter man en kompletterande bild. När det i Psalm 98 heter att Herren ska “döma världen med rättfärdighet och folken med rättvisa” handlar det även om visheten att styra rättssäkert vilket ger orsak att “ropa av glädje inför kungen, Herren!”

I den sista boken Sven Reichmann skrev innan han lade ner sin penna bjuds vi med på en upptäcktsfärd genom frälsningshistorien för att urskilja gudomliga tänkesätt av betydelse för slutet på vår historia. De sista kapitlen behandlar frågan om Israels frälsning och domen över nationerna liksom kriget mot Jerusalem.

Ödmjuk inför uppgiften att skriva om framtiden ger författaren sin fascinerande syn på hur det kan bli i samband med konungens återkomst.

• Beställ från SLEF-Media via webben ›

Korsfast-konung-2– Hur Jesu liv ger mening åt hela historien

Författare: Timothy Keller
Pris: 28,00 €

Sidantal: 256

Bindning: Inbunden

Förlag: CredoAkademin

ISBN: 978-91-86415-11-2

I Korsfäst Konung tecknar författaren en levande och mycket insiktsfull bild av Jesus Kristus. Den handlar om vägen till evigt liv, men också om hela meningen med världens och människans historia.

• Beställ från SLEF-Media via webben ›

Kristus-fore-Jesus-2– Om Guds Son i Gamla testamentets historia

Författare: Jakob Appell
Pris: 6,00 €
Sidantal: 58
Bindning: Mjukband
Förlag: Församlingsfakulteten
ISBN: 

Vi bekänner att Jesus Kristus, jungfru Marias son, är Guds Son. Har du någon gång funderat över vad han ägnade sig åt innan han blev människa och fick namnet Jesus ? Vilken var hans roll i Gamla Testamentets historia – Kristus före Jesus ?

Genom den tidiga kyrkans bibelläsning, som hade djupa rötter i den judiska och gammaltestamentliga bakgrunden, får vi en rad exempel på förståelsen att det är Sonen som är centrum i Guds möte med människor – redan i Gamla Testamentets historia. Det är Kristus själv som uppenbarar sig för Abraham, Mose och fäderna.

• Beställ från SLEF-Media via webben ›

Liten-handbok-2– om de vanligaste argumenten för och emot kristen tro

Författare: Tobias Sunnerdahl
Pris: 14,00 €
Sidantal: 172
Bindning: Mjukband
Förlag: Apologia Förlag
ISBN: 978-91-86415-33-4

Liten handbok om de vanligaste argumenten för och emot kristen tro är en lång titel på en kort och kärnfull bok. Här får du som läsare ett koncentrat av de viktigaste gudsargumenten så som de ofta formuleras i dag. Språket är utformat så att även den oinvigde ska kunna följa med i resonemangen. En utmärkt lathund för den som vill sätta sig in i de bästa argumenten för och emot kristen tro.

• Beställ från SLEF-Media via webben ›

Livet-under-den-stora-istiden-2Författare: Michael & Beverly Oard
Pris: 17,50 €

Sidantal: 72
Bindning: Inbunden

Förlag: Timoteus Förlag

ISBN: 978-91-89414-54-9

Livet under den stora istiden är en bok för både ungdomar och vuxna. Den första delen av boken är en berättelse om livet efter floden, där neanderthalarna (här kallade ”ögonbrynsfolket”) och Cro-Magnon-människan lever tillsammans.

Vi får en helt annan bild än den evolutionsbild som inpräntas i vårt medvetande genom massmedia, skönlitteratur och läromedel. Samtidigt bygger berättelsen inte på någon ogrundad fantasibild, utan mängder av fakta om hur livet kunde vara under istiden vävs in i berättelsen. Den senare delen av boken är en faktadel, där en mängd vetenskapliga fynd från berättelsen förklaras. Med hjälp av den senare delen i boken kan man ge förstå hur istiden startade, varför neanderthalarna var sjuka, hur arkeologiska fynd tyder på en hög intelligens för neandertalarna och hur allt passar in i Bibelns historiebeskrivning.

Boken rekommenderas varmt, till dem som vill försöka hitta en så rimlig förklaring som möjligt till naturvetenskapliga och arkeologiska fynd, samtidigt som man kan se hur dessa fynd stämmer överens med Bibelns berättelse.

• Beställ från SLEF-Media via webben ›

Livets-uppkomst-2– Evolution och vetenskap – om jordens
   samt livets uppkomst och historia

Författare: Mats Molén
Pris: 2,00 €
Sidantal: 32
Bindning: Häftad
Förlag: XP Media
ISBN: 978-91-86683-00-9

Livets uppkomst vänder sig till var och en som vill få sig till livs en lättläst, tankeväckande och bitvis provocerande introduktion till ämnet skapelse kontra evolution.

• Beställ från SLEF-Media via webben ›

Mirakel-2– Är det övernaturliga naturligt?

Författare: C. S. Lewis
Pris: 28,00 €
Sidantal: 196
Bindning: Inbunden
Förlag: Libris Förlag
ISBN: 978-91-7387-326-0

Vi lever i en tid då healing, mirakel och övernaturliga fenomen väcker ett stort intresse. Hur skall en tänkande, modern människa förhålla sig till det mirakulösa? Är det övernaturliga verkligen naturligt?

Detta är temat i Lewis bok Mirakel. Och femtio år efter hans död framstår både ämnet och Lewis utläggning av det som lika aktuellt.

• Beställ från SLEF-Media via webben ›