Nakna-utan-att-blygas-2– Om den sexuella revolutionen & en revolutionär syn på sex

Författare: Stefan Gustavsson
Pris: 28,00 €
Sidantal: 252
Bindning: Inbunden
Förlag: Apologia Förlag
ISBN: 978-91-86415-38-9

Den sexuella revolutionen har kanske mer än något annat påverkat vår kultur och i grunden förändrat vår syn på kärlek och sexualitet. Boken analyserar den sexuella revolutionens rötter och visar vilket genomslag och vilka konsekvenser den har fått.

I kontrast till den sexuella revolutionen ställs den klassiskt kristna synen på kärlek och sexualitet – en i sanning revolutionär syn på sex i vår tid!

Författaren går igenom Bibelns undervisning – från skapelsetexterna via Höga Visan till Jesus och Paulus – och visar att det finns ett verklighetsförankrat och livsbejakande perspektiv på kropp, sex, kärlek och äktenskap. Längs vägen bemöts och besvaras också många av de vanligaste frågorna och invändningarna kring den kristna synen på sex.

• Beställ från SLEF-Media via webben ›

Om-djur-kunde-tala-2Författare: Werner Gitt & Karl-Heinz Vanheiden
Pris: 12,00 €

Sidantal: 121

Bindning: Inbunden
Förlag: Timoteus Förlag

ISBN: 978-91-89414-09-9

Djur förfogar över ganska effektfulla kommunikationssystem för att göra sig förstådda sinsemellan. Men de kan inte samtala med oss på ett mänskligt språk.

Därför har författarna försökt att sätta sig in i deras situation och gjort sig till deras språkrör. I det fiktiva samtalet tar djuren själva upp tänkbara frågor och besvarar dem. Med denna litterära stil har författarna skildrat ämnet på ett berättande, levande, underhållande och ändå vetenskapligt tillförlitligt sätt.

• Beställ från SLEF-Media via webben ›

Om-Gud-och-Jesus-2– Gardells tankar i Bibelns och forskningens ljus

Författare: Seth Erlandsson
Pris: 14,50 €

Sidantal: 133

Bindning: Mjukband

Förlag: XP Media

ISBN: 978-91-89299-85-6

Ett lysande försvar av den Jesus som presenteras i evangelierna. Den moderna bibelkritiken granskas kritiskt och vad Bibeln faktiskt säger om Jesus förklaras och försvaras på ett utmärkt sätt.

• Beställ från SLEF-Media via webben ›

Prestigelos-fralsning-2Författare: Peter Stenumgaard
Pris: 6,50 €
Sidantal: 53
Bindning: Limbunden
Förlag: XP Media
ISBN: 978-91-984124-0-6

Den kristna tron är unik. Inom det väldiga utbudet av religioner, filosofier, terapier, ideologier och livsåskådningar finns det bara ett alternativ som inte bygger på vad människan själv skall göra för att hennes eget liv skall lyckas och världen bli bättre. Den kristna tron bygger på vad Gud har gjort, gör och har lovat att göra.

Jesu liv, död och uppståndelse sänder bland annat ut budskapet att Gud lever och frågar efter hur vi har det. Gud vill lösa oss från det lycksökande som så ofta blir en tvingande och destruktiv makt i våra liv. Han vill visa oss en annan väg till livsglädje. På den vägen kommer han oss till mötes och ger av sig själv till oss.

Gud är kärlek. Om vi människor ska beskrivas med ett enda ord får det bli ordet begärelse. Vår glädje är så bunden vid det vi kan få. Ordet vinst skymtar ofta fram när människor nästan sprängs inifrån av lycka. Se på ett fotbollslag som vunnit VM eller på en kvinna som gjort en miljonvinst på lotteri eller en artist som vunnit en schlagerfestival. Sådan lycka är ofta kortvarig. Den går att leva på men den duger sällan till att dö på.

Guds kärlek är fri från vinstintressen. Han bara ger. Om han får tillträde till våra liv och blir respekterad som Gud delar han med sig av sitt sätt att älska. Hans liv blir vårt liv. Ord som glädje och mening får ett nytt innehåll.

• Beställ från SLEF-Media via webben ›

Sherlock-2– Fallet med den tomma graven

Författare: Per Ewert
Pris: 7,00 €
Sidantal: 217

Bindning: Pocket

Förlag: Sjöbergs Förlag

ISBN: 978-91-88927-01-9

– Jodå … den första påsken hade allt varit något för en skarpögd romersk utredare, inte sant?
John gav till ett kort skratt.
– En avrättad fånge, uppdrag utfört och sen – poff – så står de plötsligt med en tom grav! Ja, jag säger då det…
Samtalet upphörde. Det enda som bröt tystnaden var ljudet av kuvertsprättande och bläddrande bland papper. Men om John H Watson hade lyft blicken från sin posthantering skulle han ha sett att något hänt med den andres blick. Det håglösa ansiktsuttrycket hade försvunnit och ersatts av intensiv koncentration.
Sherlock reste sig med ett ryck. Blicken var glasklar, på det omisskännliga sätt som vittnade om att något väckts därinne i hjärngemaken. Han vände sig mot John och deklarerade högt och tydligt:
– Jag tar fallet!

Hur skulle världens främste utredare hantera historiens mest omtalade försvinnande? Den här boken är en hisnande resa genom det nutida England från askonsdag till påskdagens morgon tillsammans med två av litteraturens mest kända gestalter: detektiven Sherlock Holmes och hans medarbetare Dr Watson.

Tillsammans gör de allt för att slå fast vad som faktiskt hände med den avrättade fången Jesus från Nasaret den där märkliga påskhelgen för nära 2000 år sedan. På vägen får våra vänner en ny bekantskap och ett annat märkligt fall på halsen.

Hinner Sherlock lösa båda problemen i tid? Och hur lyder den definitiva lösningen på Fallet med den tomma graven?

Läs recension!

• Beställ från SLEF-Media via webben ›

Skeptikerns-guide-till-Jesus-2– Om evangeliernas trovärdighet

Författare: Stefan Gustavsson
Pris: 27,00 €
Paketpris del 1 & 2: 45,00 €
Sidantal: 192
Bindning: Inbunden
Förlag: CredoAkademin
ISBN: 978-91-86415-13-6

Skeptikerns guide till Jesus, del 1 är en lättillgänglig men samtidigt djuplodande resa genom historien för att söka svar på vad vi egentligen kan veta om Jesus, vilka källor vi har tillgång till och hur vi kan bedöma deras trovärdighet. Varifrån kommer informationen om Jesus? Och hur står sig evangelierna som källmaterial jämfört med andra källor från antiken?

• Beställ från SLEF-Media via webben ›

Skeptikerns-guide-till-Jesus-2-2Om Jesu identitet och uppståndelse

Författare: Stefan Gustavsson
Pris: 27,50 €
Paketpris del 1 & 2: 45,00 €
Sidantal: 224
Bindning: Inbunden
Förlag: CredoAkademin
ISBN: 978-91-86415-16-7

I Skeptikerns guide till Jesus, del 2 fortsätter vi den lättillgängliga men samtidigt djuplodande resan genom historien för att söka svar på vad vi egentligen kan veta om Jesus. Om Jesus hade rätt i sina anspråk om sig själv och om apostlarna hade rätt i sina anspråk om hans uppståndelse, då är han inte bara kristendomens utan hela mänsklighetens huvudperson. Inga frågor kan därför vara viktigare att undersöka än frågan om Jesu identitet och uppståndelse.

• Beställ från SLEF-Media via webben ›

Till-trons-forsvar-2– Handbok i kristen apologetik

Författare: William Lane Craig
Pris: 26,00 €

Sidantal: 283

Bindning: Inbunden

Förlag: CredoAkademin

ISBN: 978-91-86415-06-8

I denna handbok i kristen apologetik får du hjälp att förklara och försvara kristen tro med filosofiska, vetenskapliga och historiska argument. Författaren tar upp fyra klassiska argument för Guds existens, lägger fram historiska bevis för Jesu anspråk och för hans uppståndelse, tar itu med lidandets problem och visar varför den religiösa relativismen inte håller.

• Beställ från SLEF-Media via webben ›

Utan-Jesus-ingen-mobil-i-fickan-2– Om hur kristen tro lade grunden för modern vetenskap

Författare: Mats Selander
Specialpris: 18,50 €
Sidantal: 140
Bindning: Mjukband
Förlag: CredoAkademin
ISBN:
978-91-86415-23-5

Det finns en efterhängsen myt som säger att kristen tro och vetenskap har legat i ständig konflikt med varandra. Men är det verkligen så? Har kyrkan genom historien varit fientligt inställd till vetenskap? I den här lättillgängliga boken kommer författaren fram till att den kristna tron och världsbilden tvärtom har varit en förutsättning för modern vetenskap. Utan Jesus ingen mobil i fickan.

• Beställ från SLEF-Media via webben ›

Tyckandets-tyranni-2– Om modern svensk intolerans i toleransens namn

Författare: Kjell O Lejon
Pris: 6,00 €
Sidantal: 174
Bindning: Mjukband
Förlag: BV-Förlag
ISBN: 978-91-7518-243-8

I detta debattinlägg ges inledningsvis en introduktion till toleransbegreppet, innefattande några viktiga utvecklingslinjer samt dess kopplingar till sanningsfrågan. Därefter visar författaren exempel på hur man i dagens svenska samhälle använder toleransbegreppet på ett sätt som präglas av intolerans i några kontroversiella samhällsfrågor.

• Beställ från SLEF-Media via webben ›