Varfor-ska-jag-tro-pa-Gud-2Författare: Timothy Keller
Pris: 8,00 €

Sidantal: 320

Bindning: Pocket

Förlag: CredoAkademin

ISBN: 978-91-8641-512-9

Hur kan en god Gud tillåta lidande ? Hur kan en kärleksfull Gud döma och fördöma människor? Hur kan en viss religion vara ”rätt” och alla andra ”fel”? Varför har så många krig utkämpats i Guds namn ? Har inte vetenskapen motbevisat Gud?

Dessa är några av de frågor och tvivel som både kristna och skeptiker brottas med i dag.

• Beställ från SLEF-Media via webben ›

Vem-ar-han-2– Den verklige Jesus från Nasaret

Författare: Seth Erlandsson
Pris: 26,00 €

Sidantal: 250

Bindning: Inbunden
Förlag: XP-Media

ISBN: 978-91-89299-45-0

En granskning av trovärdigheten bakom olika Jesus-presentationer genom tiderna. Allt från Nya testamentets vittnesbörd till de gnostiska skrifterna och sentida hypoteser som i DaVinci-koden.

• Beställ från SLEF-Media via webben ›

Vetenskap-och-tro-2– Om hur tro och rationellt tänkande
   samverkar inom vetenskapen.

Författare: Peter Stenumgaard
Pris: 18,00 €

Sidantal: 128
Bindning: Inbunden

Förlag: XP Media

ISBN: 978-91-89299-82-5

Författaren visar i denna bok att de vetenskapsmän som gjort banbrytande framsteg genom vetenskapshistorien utgörs av djupt gudstroende människor vars till synes irrationella beteende inom forskningen motiveras av skäl de hämtat direkt från sin personliga tro på Gud.

• Beställ från SLEF-Media via webben ›

Varldsaskadningsatlas-2– En kartläggning av olika sätt att se på världen

Författare: James Sire
Pris: 29,50 €
Sidantal: 320
Bindning: Mjukband
Förlag: CredoAkademin
ISBN: 978-91-86415-19-8

Världsåskådningsatlas är en unik kartläggning av olika sätt att se på världen och tillvaron. Författaren tar oss med på en intressant och spännande resa genom historien och tecknar en tydlig bild av de olika världsåskådningarnas utveckling och innehåll. Boken hjälper oss att reflektera över vår egen uppfattning om världen och samtidigt förstå hur andra människor tänker och uppfattar samma värld.

Boken följer den historiska utvecklingen från kristen teism till deism, naturalism, nihilism, existentialism, österländsk panteistisk monism, New Age och postmodernism och avslutas med ett nyskrivet kapitel om islam. Till var och en av dessa världsåskådningar ställer författaren ett antal grundläggande frågor: Vari består den yttersta verkligheten? Hur är världen beskaffad? Vad är en människa? Vad händer efter döden? Hur kan vi veta något? Hur vet vi vad som är rätt och fel? Vad är meningen med historien? Svaren gör att de olika synsätten enkelt kan jämföras med varandra.

Världsåskådningsatlas är en översättning av James Sires klassiker The Universe Next Door och har tryckts i över 350 000 exemplar och finns översatt till nitton språk.

Stefan Gustavsson skriver i sitt förord: ”Under en följd av år har jag använt den engelska utgåvan i min undervisning, och därför vet jag av egen erfarenhet hur bra boken är! Det är mycket glädjande att den nu äntligen finns på svenska.”

• Beställ från SLEF-Media via webben ›

Ar-Bibeln-intolerant-2Författare: Amy Orr-Ewing
Specialpris: 9,00 €
Sidantal: 128
Bindning: Mjukband
Förlag: CredoAkademin
ISBN: 978-91-86415-22-8

Bland världens alla böcker är Bibeln den ojämförligt mest lästa men också mest omstridda. Är den gudomligt inspirerad och därför en verklig källa till sanning? Är den bara en kvarleva från en svunnen tid, utan egentligt värde för de flesta? Eller är den en källa till förtryck av kvinnor och homosexuella? Författaren visar att Bibeln tål granskning och kritik och är påfallande relevant för vår tid.

Med djup insikt och ärlighet tar sig författaren an de tio vanligaste frågorna kring Bibeln. Här får du hjälp att bättre förstå Bibeln och den mångfacetterade värld som omger den. Kom som du är med dina frågor, läs med öppet sinne och bedöm själv om Bibeln håller att lita på!

• Beställ från SLEF-Media via webben ›

Ar-uppstandelsen-sann-2Författare: Josh McDowell & Sean McDowell
Pris: 15,00 €

Sidantal: 318

Bindning: Inbunden
Förlag: Timoteus Förlag

ISBN: 978-91-89414-10-5

”Har Jesu Kristi uppståndelse verkligen ägt rum ?” I sökandet efter svaret om Jesus Kristus förflyttas frågan från filosofins område till historiens område. Om hans uppståndelse var en historisk händelse, då var han också den som han utgav sig för att vara – Guds Son.

Författarna granskar i denna bok indicier, kontrollerar vittnesuppgifter och undersöker alternativa förklaringar. Det är en vetenskapligt noggrann och lättförståelig bok, som dokumenterar den historiska tillförlitligheten om uppståndelsen.

• Beställ från SLEF-Media via webben ›