Hemat-2016-2Redaktion: Ingvar Dahlbacka och Leif Erikson
Pris: 9,00 €


Sidantal: 213

Bindning: Limbunden

Förlag: SLEF-Media

ISBN: 978-952-5578-59-1

Årsboken Hemåt utkommer årligen i juni månad.

Årsboken dokumenterar SLEF:s verksamhet både i historia och samtid. Årsboken innehåller också andliga betraktelser och ett antal nekrologer.

• Beställ från SLEF-Media via webben
  eller per telefon +358 (0)6 357 6500