Anden-och-ambetet-2– Minnesbilder och dokumentation rörande väckelse och kyrka 1960–2015

Författare: Erik Vikström
Pris: 28,00 €

Sidantal: 328
Bindning: Mjukband

Förlag: Kyrkohistoriska arkivet vid Åbo Akademi

ISBN: 978-952-12-3399-9

I denna bok presenterar biskop emeritus Erik Vikström sina personliga upplevelser av både spänningen och samspelet mellan väckelse och kyrka.

Det är en medryckande berättelse med många dramatiska inslag. Vi får ta del av en tidigare opublicerad dokumentation av den femte väckelsens uppkomst och utveckling och vi får djupa och berörande inblickar i det andliga ledarskapets utmaningar under Vikströms tid som biskop i Borgå stift åren 1983–2006. Det går en vid båge från tiden som lekmannapredikant och evangelist – via inre mission och yttre mission, församlingstjänster och biskopsämbete – till pensionärsårens frivilliginsatser som missionär och bibellärare.

Boken om Anden och Ämbetet intar en given plats i dokumentationen av en synnerligen kreativ och händelserik era i såväl stift som kyrka.

• Beställ från SLEF-Media via webben ›