Martin-Luther-hans-liv-lara-och-inflytande-2– Hans liv, lära och inflytande 500 år senare

Författare: Stephen J Nichols
Pris: 25,00 €

Sidantal: 222
Bindning: Inbunden

Förlag: Reformedia

ISBN: 978-91-981631-7-9

Den 31 oktober 2017 är det 500 år sedan Martin Luther spikade upp sina 95 teser om avlaten på Slottskyrkans port i Wittenberg. Knappt tre år senare var han bannlyst av både påve och kejsare, men hade också gett upphov till en reformation som nu påverkat kyrka och samhälle under 500 år.

Vem var denne munk som hade sådan slagkraft? I boken ger författaren både en skildring av de viktiga händelser som alla borde känna till från Luthers liv och en inspirerande beskrivning av hans teologi och social-etik. Dessutom beskrivs hur mycket av det vi i dag tar för givet i kyrkans liv beror på just Martin Luther.

• Beställ från SLEF-Media via webben ›