Bibelns-ABC-2Redaktör: Gun Ahlberg-Backheden
Pris: 48,00 €
Sidantal: 100
Bindning: Spiralbunden
Förlag: SLEF-Media
ISBN: 978-952-5578-40-9

Ett material som speciellt riktar sig till barn i 4–6 års åldern. Passar dig som är dagklubbsledare, barnträdgårdslärare, förskollärare, daghemspersonal eller familjedagvårdare.

Boken innehåller för varje bokstav ett uppslag där det på ena sidan finns en ledarhandledning och på den andra ett arbetsblad att kopiera till barnen. Se exempel på sidor ur boken.

• Beställ från SLEF-Media via webben ›

Bibelaventyret-2Pris: 50,00–70,00 €
Paketstorlek: 15, 20 eller 25 st

Klasspaket för Gamla Testamentet. Paketen innehåller elevhäften, spel och ett diplom.

Bibeln Från början till slut kan beställas till paketet. Pris 20 €.

• Beställ från SLEF-Media via webben ›

Bibelaventyret-2Pris: 50,00–70,00 €
Paketstorlek: 15, 20 eller 25 st

Klasspaket för Nya Testamentet. Paketen innehåller elevhäften, spel och ett diplom.

• Beställ från SLEF-Media via webben ›

 

Bibeltradgarden-2Redaktör: Gun Ahlberg-Backheden
Pris: 6,00
Sidantal: 38
Bindning: Häftad
Förlag: SLEF-Media
ISSN: 0785-5096

Ledarhandledning: 7,50 €, 102 sidor, limbunden, ISSN 1236-2883

OBS! Boken för de yngre är slutsåld.

SLEF-Medias söndagsskolmaterial Min egen bok finns i en serie med totalt 12 böcker, 6 tänkta för vårterminen och 6 för höstterminen. Se de tolv böckerna. Varje termin används en av böckerna som terminstema i tidskriften Barnavännen, men det går bra att använda böckerna oberoende av termin och koppling till Barnavännen. Se exempel på användning av materialet under en termin!

Varje bok finns i en lättare (”för de yngre”) och en svårare variant (”för de äldre”) som passar från 7 år och uppåt. För ledaren finns det för varje bok en skild handledning med bibeltextutredningar och ordförklaringar, samt åskådningsmaterial att färglägga och klippa ut.

Innehållsförteckning: Abraham får änglabesök, Abrahams offer, Jakob och Esau, Pojken i vassen, Gud kallar, Blodet räddar, På väg hem, Arons stav, Räddningssnöret, Ack blir tack, Gud kallar vid namn, Den vise kungen, Elia möter Gud, Undret med oljan, Kungen som litade på Gud, En motvillig missionär, Herren är min herde.

• Beställ från SLEF-Media via webben ›

Djur-i-Bibeln-yngre-2Redaktör: Gun Ahlberg-Backheden
Pris: 6,00
Sidantal: 38
Bindning: Häftad
Förlag: SLEF-Media
ISSN: 0785-5096

Ledarhandledning: 7,50 €, 98 sidor, limbunden, ISSN 1236-2883

OBS! Boken för de äldre är slutsåld.

SLEF-Medias söndagsskolmaterial Min egen bok finns i en serie med totalt 12 böcker, 6 tänkta för vårterminen och 6 för höstterminen. Se de tolv böckerna. Varje termin används en av böckerna som terminstema i tidskriften Barnavännen, men det går bra att använda böckerna oberoende av termin och koppling till Barnavännen. Se exempel på användning av materialet under en termin!

Varje bok finns i en lättare (”för de yngre”) och en svårare variant (”för de äldre”) som passar från 7 år och uppåt. För ledaren finns det för varje bok en skild handledning med bibeltextutredningar och ordförklaringar, samt åskådningsmaterial att färglägga och klippa ut.

Innehållsförteckning: Adam ger namn åt djuren, Den långa resans slut, Abraham flyttar, Isak och Rebecka, Jakobs dröm, Mat från himlen, Trygg i klippan, Nästan framme, Murarna faller, Gud ser till hjärtat, Den starkaste, David och Saul i grottan, För en annans skull, Eld från himlen, I lejongropen, Abraham räknar stjärnorna.

• Beställ från SLEF-Media via webben ›

Fader-var-2Redaktör: Gun Ahlberg-Backheden
Pris: 6,00
Sidantal: 30
Bindning: Häftad
Förlag: SLEF-Media
ISSN: 0785-5096

Ledarhandledning: 7,50 €, 74 sidor, limbunden, ISSN 1236-2883

SLEF-Medias söndagsskolmaterial Min egen bok finns i en serie med totalt 12 böcker, 6 tänkta för vårterminen och 6 för höstterminen. Se de tolv böckerna. Varje termin används en av böckerna som terminstema i tidskriften Barnavännen, men det går bra att använda böckerna oberoende av termin och koppling till Barnavännen. Se exempel på användning av materialet under en termin!

Varje bok finns i en lättare (”för de yngre”) och en svårare variant (”för de äldre”) som passar från 7 år och uppåt. För ledaren finns det för varje bok en skild handledning med bibeltextutredningar och ordförklaringar, samt åskådningsmaterial att färglägga och klippa ut.

Innehållsförteckning: Herre, lär oss be, Fader vår som är i himmelen, Helgat varde ditt namn, Tillkomme ditt rike, Ske din vilja, såsom i himmelen så ock på jorden, Vårt dagliga bröd giv oss idag, Förlåt oss våra skulder, såsom ock vi förlåta dem oss skyldiga äro, Och inled oss icke i frestelse, Utan fräls oss ifrån ondo, Ty riket är ditt och makten och härligheten i evighet, Amen, I Jesu namn, Hosianna,Tack!

• Beställ från SLEF-Media via webben ›

Guds-tio-bud-2Redaktör: Gun Ahlberg-Backheden
Pris: 6,00
Sidantal: 30
Bindning: Häftad
Förlag: SLEF-Media
ISSN: 0785-5096

Ledarhandledning: 7,50 €, 98 sidor, limbunden, ISSN 1236-2883

SLEF-Medias söndagsskolmaterial Min egen bok finns i en serie med totalt 12 böcker, 6 tänkta för vårterminen och 6 för höstterminen. Se de tolv böckerna. Varje termin används en av böckerna som terminstema i tidskriften Barnavännen, men det går bra att använda böckerna oberoende av termin och koppling till BarnavännenSe exempel på användning av materialet under en termin!

Varje bok finns i en lättare (”för de yngre”) och en svårare variant (”för de äldre”) som passar från 7 år och uppåt. För ledaren finns det för varje bok en skild handledning med bibeltextutredningar och ordförklaringar, samt åskådningsmaterial att färglägga och klippa ut.

Innehållsförteckning: Adam och Eva syndar, Mose får de tio buden, Första budet, Andra budet, Tredje budet, Fjärde budet, Femte budet, Sjätte budet, Sjundet budet, Åttonde budet, Nionde och tionde budet, Kopparormen, Första Advent – En vis kung, Andra advent.

• Beställ från SLEF-Media via webben ›

Hemma-hos-2Redaktör: Gun Ahlberg-Backheden
Pris: 6,00
Sidantal: 38
Bindning: Häftad
Förlag: SLEF-Media
ISSN: 0785-5096

Ledarhandledning: 7,50 €, 96 sidor, limbunden, ISSN 1236-2883

SLEF-Medias söndagsskolmaterial Min egen bok finns i en serie med totalt 12 böcker, 6 tänkta för vårterminen och 6 för höstterminen. Se de tolv böckerna. Varje termin används en av böckerna som terminstema i tidskriften Barnavännen, men det går bra att använda böckerna oberoende av termin och koppling till Barnavännen. Se exempel på användning av materialet under en termin!

Varje bok finns i en lättare (”för de yngre”) och en svårare variant (”för de äldre”) som passar från 7 år och uppåt. För ledaren finns det för varje bok en skild handledning med bibeltextutredningar och ordförklaringar, samt åskådningsmaterial att färglägga och klippa ut.

Innehållsförteckning: Hemma hos Josef och Maria, Hemma hos Lydia, Hemma i Kapernaum, Hemma hos garvaren Simon, Hemma hos Sackeus, Hemma hos Marta och Maria, Hemma hos Petrus och Andreas, Hemma hos en kvinna, Hemma hos farisén Simon, Hemma hos Paulus, Hemma hos Elisabet och Sakarias, Hemma hos en farisé, Hemma hos Simon den spetälske, På hemlig plats, Möte i ett hem, Hemma i fårhuset, Hemma hos Gud.

• Beställ från SLEF-Media via webben ›

Jesu-liknelser-2Redaktör: Gun Ahlberg-Backheden
Pris: 6,00
Sidantal: 38
Bindning: Häftad
Förlag: SLEF-Media
ISSN: 0785-5096

Ledarhandledning: 7,50 €, 100 sidor, limbunden, ISSN 1236-2883

OBS! Min egen bok för de äldre är slutsåld.

SLEF-Medias söndagsskolmaterial Min egen bok finns i en serie med totalt 12 böcker, 6 tänkta för vårterminen och 6 för höstterminen. Se de tolv böckerna. Varje termin används en av böckerna som terminstema i tidskriften Barnavännen, men det går bra att använda böckerna oberoende av termin och koppling till Barnavännen. Se exempel på användning av materialet under en termin!

Varje bok finns i en lättare (”för de yngre”) och en svårare variant (”för de äldre”) som passar från 7 år och uppåt. För ledaren finns det för varje bok en skild handledning med bibeltextutredningar och ordförklaringar, samt åskådningsmaterial att färglägga och klippa ut.

Innehållsförteckning: Skatten och pärlan, Ogräset bland vetet, Kamelen och nålsögat, Den barmhärtige samariten, Vinstocken och grenarna, Såningsmannen, Jordens salt och världens ljus, Änkan och domaren, Liknelsen om talenterna, Vetekornet som måste dö, De tio jungfrurna, Den rike mannen och Lasarus, Senapskornet, Farisén och publikanen, Den förlorade sonen, Arbetarna i vingården.

• Beställ från SLEF-Media via webben ›

Jesus-och-barnen-2Redaktör: Gun Ahlberg-Backheden
Pris: 6,00
Sidantal: 30
Bindning: Häftad
Förlag: SLEF-Media
ISSN: 0785-5096

Ledarhandledning: 7,50 €, 68 sidor, limbunden, ISSN 1236-2883

SLEF-Medias söndagsskolmaterial Min egen bok finns i en serie med totalt 12 böcker, 6 tänkta för vårterminen och 6 för höstterminen. Se de tolv böckerna. Varje termin används en av böckerna som terminstema i tidskriften Barnavännen, men det går bra att använda böckerna oberoende av termin och koppling till Barnavännen. Se exempel på användning av materialet under en termin!

Varje bok finns i en lättare (”för de yngre”) och en svårare variant (”för de äldre”) som passar från 7 år och uppåt. För ledaren finns det för varje bok en skild handledning med bibeltextutredningar och ordförklaringar, samt åskådningsmaterial att färglägga och klippa ut.

Innehållsförteckning: När Jesus kom bort, Gråt inte, Pojken med matkorgen, Barn är välkomna!, Den förtvivlade pappan, En efterlängtad pojke, Pappan som litade på Jesu ord, Hon gav inte upp, Flickan som fi ck livet tillbaka, När barnen sjöng, Vem är störst?, En kung är född, Flykt i natten.

• Beställ från SLEF-Media via webben ›