30-dagar-med-Romarbrevet-2Författare: Ingemar Rådberg
Pris: 10,00 €

Sidantal: 63

Bindning: Mjukband

Förlag: BV Förlag

ISBN: 978-91-75183-12-1

”Om du nu med ett öppet och bedjande hjärta vill läsa Romarbrevet så kan du förvänta dig att Gud kommer att tala till dig. Du kan få leva och ha gemenskap med Gud. Jesus vill att du ska komma till tro på honom, och han vill också att du varje dag ska förnyas i din tro.”

Romarbrevet är det brev i Nya Testamentet som tydligast visar på centrum i den kristna tron. Läs avsnitt för avsnitt under en månad. Ingemar Rådbergs korta utläggningar hjälper dig att se vad Jesus gjort för dig.

• Beställ från SLEF-Media via webben ›

Berattargladje-2Författare: Boris Salo
Pris: 20,00 €

Sidantal: 208

Bindning: Mjukband

Förlag: ViBoSa

ISBN: 951-550-5607-13-0

En väl underbyggd kommentar till Markusevangeliet. Exegetisk kännedom och faktaupplysningar om vardagliga ting på Jesu tid varvas med kommentarer om vad texten avslöjar både om Jesus och hans lärjungar.

• Beställ från SLEF-Media via webben ›
  eller per telefon +358 (0)6 357 6500

Bibelhandboken-2Författare: Terry Jean Day och Carol J Smith
Pris: 26,00 €

Sidantal: 240

Bindning: Mjukband

Förlag: Bornelings Förlag
ISBN: 978-91-7217-201-1

Denna bibelhandbok har ett enda syfte: att hjälpa dig förstå Bibeln bättre.

Den här boken berättar på ett lättbegripligt språk om Bibelns stora tankar och dess huvudpersoner. Den förklarar huvudtankarna i varje bibelbok och hjälper dig att se hur allt hänger ihop. En ovärderlig handbok i skolan, kyrkan, konfirmandgruppen och i hemmet.

– Det perfekta hjälpmedlet för att upptäcka och utforska Bibelns alla böcker
– Fullspäckad med fakta om alla böcker i Bibeln
– Frågor och svar som förklarar många av Bibelns mysterier
– Få reda på vilka som skrev Bibeln – och varför
– Rikt illustrerad med kartor, tidslinjer, fotografier och helsidesillustrationer
– Omfattande bakgrundsinformation om personer och platser på Bibelns tid
– Frågor för självstudier

• Beställ från SLEF-Media via webben ›
  eller per telefon +358 (0)6 357 6500

En-liten-bok-om-Bibeln-2Författare: Lars-Åke Nilsson
Pris: 6,50 €

Sidantal: 56

Bindning: Mjukband

Förlag: BV-Förlag
ISBN: 978-91-7518-304-6

Bibeln är inte vilken bok som helst. Gud själv har valt att uppenbara sig genom sitt Ord – Bibeln. Om vi vill lära känna Jesus bättre är Bibeln själva utgångspunkten. När vi längtar efter att fördjupas i tron är Bibeln källan vi öser ur. När vi söker vägledning i det kristna livets många etiska frågor vill Bibeln vara vår kompass. När vi behöver formulera vår kristna tro har Bibeln alltid slutordet.

Den här lilla boken vill hjälpa bibelläsaren att orientera sig bland Bibelns böcker. Samtidigt vill den uppmuntra till ett ivrigt bibelläsande och även ge läsaren en fast grundad bibelsyn, där Bibeln är Guds eviga Ord till oss människor.

• Beställ från SLEF-Media via webben ›
  eller per telefon +358 (0)6 357 6500

Fragor-och-svar-om-Bibeln-2Författare: Seth Erlandsson
Pris: 19,00 €

Sidantal: 154

Bindning: Mjukband

Förlag: Biblicums Förlag
ISBN: 978-91-85604-15-9

Boken innehåller en sammanställning av svar på bibelfrågor som skickats till Tidskriften Biblicum och besvarats där alltsedan 1972. De flesta frågorna gäller hur Bibeln ska översättas, vad som egentligen står enligt grundtexten, vad som menas med bibelställen som uppfattas som dunkla, vad Bibeln lär i olika frågor, om Bibelns uppgifter är tillförlitliga, om det finns motsägelser m.m.

• Beställ från SLEF-Media via webben ›
  eller per telefon +358 (0)6 357 6500

Forklaringar-till-NT1-2– Matteus till Lukas

Författare: Bo Giertz
Pris: 37,00 €

Sidantal: 377

Bindning: Inbunden
Förlag: Församlingsförlaget

ISBN: 978-91-7271-003-0

Bo Giertz förklaringar är en fullständig kommentar till hela Nya testamentet. Med en sund realism och ödmjuk saklighet tränger författaren in i bibeltexterna. Stor kunskap och ett livslångt möte med andra människors tankar kring bibeltexterna har format denna kommentar.

• Beställ från SLEF-Media via webben ›
  eller per telefon +358 (0)6 357 6500

Forklaringar-till-NT2-2– Johannes till Korinterbreven

Författare: Bo Giertz
Pris: 37,00 €

Sidantal: 445

Bindning: Inbunden
Förlag: Församlingsförlaget

ISBN: 978-91-7271-004-7

Bo Giertz förklaringar är en fullständig kommentar till hela Nya testamentet. Med en sund realism och ödmjuk saklighet tränger författaren in i bibeltexterna. Stor kunskap och ett livslångt möte med andra människors tankar kring bibeltexterna har format denna kommentar.

• Beställ från SLEF-Media via webben ›
  eller per telefon +358 (0)6 357 6500

Forklaringar-till-NT3-2– Galaterbervet till Uppenbarelseboken

Författare: Bo Giertz
Pris: 37,00 €

Sidantal: 398

Bindning: Inbunden
Förlag: Församlingsförlaget

ISBN: 978-91-7271-005-4

Bo Giertz förklaringar är en fullständig kommentar till hela Nya testamentet. Med en sund realism och ödmjuk saklighet tränger författaren in i bibeltexterna. Stor kunskap och ett livslångt möte med andra människors tankar kring bibeltexterna har format denna kommentar.

• Beställ från SLEF-Media via webben ›
  eller per telefon +358 (0)6 357 6500

Handbok-for-livet-2Pris: 79,00 €

Sidantal: 2150
Sidstorlek: 160 x 240 mm
Textstorlek: 9 punkter
Färg: Blå

Bindning: Mjukband

Förlag: Gospel Media
ISBN: 978-91-8585-357-1

Handbok för Livet är en av de populäraste studiebiblarna! De omfattande kommentarerna, personbeskrivningarna och tidsaxlarna med mera gör Handbok för Livet till ett självklart val för dig som vill fördjupa dig i Bibelns budskap.

Bibeltext: Levande Bibeln (GT), Nya Levande Bibeln (NT).

• Beställ från SLEF-Media via webben ›
  eller per telefon +358 (0)6 357 6500

Jesajas-bokrulle-2– Kommentar till Jesajaboken

Författare: Seth Erlandsson
Pris: 39,50 €

Sidantal: 352

Bindning: Inbunden

Förlag: XP Media
ISBN: 978-91-86683-54-2

Denna kommentar vill visa hur väl Jesajaboken är komponerad och hur viktigt det är för en rätt tolkning av Jesajas förkunnelse att inte bryta loss textavsnitten från sitt sammanhang. Det är hög tid att Jesajaboken återupprättas som vad den är, en av Bibelns märkligaste böcker, en alldeles fantastisk bokrulle.

• Beställ från SLEF-Media via webben ›
  eller per telefon +358 (0)6 357 6500