Urtidens-budskap-till-nutiden-2Författare: Bengt Djupsjöbacka
Illustrationer: Mirjam Stenlund
Pris: 5,00 € (14,00 €)
Sidantal: 112
Bindning: Mjukband
Förlag: SLEF-Media
ISBN: 978-952-5578-58-4

Forntiden kastar ljus över nutiden. Detta gäller inte minst den bibliska berättelsen. De elva första kapitlen i Bibeln berättar om urtiden, en tid vars händelser vi strängt taget inte kan ange exakta datum för. Men när vi läser dessa gamla berättelser visar sig urtiden ge oss en större förståelse för vår egen tid. Urhistorien är därför inte inaktuell. Den är i högsta grad relevant för oss i dag.

Urtidens budskap till nutiden är prosten Bengt Djupsjöbackas tredje bok innehållande bibelstudier över Gamla testamentet. Tidigare har SLEF-Media gett ut böckerna Visheten i Daniels bok (2008) och Kärleken i Höga visan (2010).

Läs recension!

• Beställ från SLEF-Media via webben ›