Svenska-Folkbibeln-mellanformat-konstskinn-2Pris: 62,00 €

Sidantal: 1820
Sidstorlek: 120 x 180 mm
Textstorlek: 9 punkter
Färger: Röd, svart

Bindning: Mjukband

Förlag: XP Media
ISBN: 978-91-86683-76-4

Nu kommer en ny version av Svenska Folkbibeln som helbibel. I Folkbibeln 2015 ingår dels Nya testamentet och Psaltaren från 2014 och dels Gamla testamentet, som har genomgått en lätt översyn med bättre flyt, uppdaterad ordföljd och modernare ordförråd.

• Beställ från SLEF-Media via webben ›

Folkbibeln-slimline-rod-2Pris: 26,00 €

Sidantal: 1054
Storlek: 140 x 210 mm
Textstorlek: 8,5 punkter

Bindning: Mjukband

Förlag: XP Media
ISBN: 978-91-984665-9-1

Nu kommer en ny version av Svenska Folkbibeln som helbibel. I Folkbibeln 2015 ingår dels Nya testamentet och Psaltaren från 2014 och dels Gamla testamentet, som har genomgått en lätt översyn med bättre flyt, uppdaterad ordföljd och modernare ordförråd.

• Beställ från SLEF-Media via webben ›

Svenska-folkbibeln-slimline-bla-rod-2Pris: 44,00 €

Sidantal: 1054
Storlek: 140 x 210 mm
Textstorlek: 8,5 punkter
Färger: Blå, röd, rosa, svart

Bindning: Mjukband

Förlag: XP Media
ISBN: 978-91-86683-87-0 (blå)

Nu kommer en ny version av Svenska Folkbibeln som helbibel. I Folkbibeln 2015 ingår dels Nya testamentet och Psaltaren från 2014 och dels Gamla testamentet, som har genomgått en lätt översyn med bättre flyt, uppdaterad ordföljd och modernare ordförråd.

• Beställ från SLEF-Media via webben ›

Svenska-folkbibeln-slimline-dragkedja-2Pris: 64,00 €

Sidantal: 1054
Sidstorlek: 140 x 211 mm
Textstorlek: 8,5 punkter
Färg: Svart

Bindning: Mjukband

Förlag: XP Media
ISBN: 978-91-86683-88-7

Nu kommer en ny version av Svenska Folkbibeln som helbibel. I Folkbibeln 2015 ingår dels Nya testamentet och Psaltaren från 2014 och dels Gamla testamentet, som har genomgått en lätt översyn med bättre flyt, uppdaterad ordföljd och modernare ordförråd.

• Beställ från SLEF-Media via webben ›

Svenska-Folkbibeln-2015-stor-hard-parm-2Pris: 55,00 €

Sidantal:
Storlek: 155 x 232 mm
Textstorlek: 10,5 punkter
Färg: Röd

Bindning: Inbunden

Förlag: XP Media
ISBN: 978-91-86683-74-0

Nu kommer en ny version av Svenska Folkbibeln som helbibel. I Folkbibeln 2015 ingår dels Nya testamentet och Psaltaren från 2014 och dels Gamla testamentet, som har genomgått en lätt översyn med bättre flyt, uppdaterad ordföljd och modernare ordförråd.

• Beställ från SLEF-Media via webben ›

Svenska-Folkbibeln-2015-stor-skinn-2Pris: 84,00 €

Sidantal:
Storlek: 155 x 232 mm
Textstorlek: 10,5 punkter
Färg: Röd, svart

Bindning: Inbunden

Förlag: XP Media
ISBN: 978-91-86683-73-3 (röd), 978-91-86683-72-6 (svart)

Nu kommer en ny version av Svenska Folkbibeln som helbibel. I Folkbibeln 2015 ingår dels Nya testamentet och Psaltaren från 2014 och dels Gamla testamentet, som har genomgått en lätt översyn med bättre flyt, uppdaterad ordföljd och modernare ordförråd.

• Beställ från SLEF-Media via webben ›

Tolv-scener-ur-passionshistorien-2Författare: Johnny Bergman
Pris: 3,50 €

Sidantal: 32

Bindning: Häfte

Förlag: XP Media

ISBN: 978-91-8668-367-2

I det här häftet tar författaren oss med genom tolv olika scener i Passionshistorien. Det är kända händelser som påskmåltiden, kvällen i Getsemane trädgård, Judas förräderi och Petrus svek. Men han skildrar också den hånfulla behandling som Jesus får utstå i samband med sitt lidande.

De fyra sista scenerna skildrar sedan vad som hände efter Jesu död och begravning. Det är just detta som är det unika i Passionshistorien. Historien stannar inte vid graven utan det finns en fortsättning, som förklarar varför två nedstämda lärjungar på väg till Emmaus plötsligt återvänder till Jerusalem, övertygade om att Jesus blivit levande igen. Kvinnorna vid graven möter en bortrullad sten och en ängel, som övertygar dem om samma sak. Jesu egen bror Jakob får också möta den återuppståndne Jesus och tack vare detta får hans liv en helt ny inriktning.

• Beställ från SLEF-Media via webben ›

Tron-pa-bortaplan-2Författare: Erik J Andersson
Pris: 14,50 €

Sidantal: 135

Bindning: Mjukband

Förlag: BV Förlag

ISBN: 978-91-75183-13-8

Daniel var ung och stod på tröskeln till vuxenlivet. Han var intelligent och snygg. Hans bakgrund borde gett honom fler valmöjligheter än hans jämnåriga. Men Daniel levde i en tid då Israels folk vänt Gud ryggen och Herren gav Jerusalem i babyloniernas hand. Jerusalem plundrades och Daniel fördes bort i fångenskap.

Den ljusnande framtiden byttes till en tillvaro i en främmande kultur, i ett fiendeland. Hur skulle Daniel reagera? Vad hände med Daniel? Och vilken var Herrens plan för Daniel? Läsningen av Daniels bok visar att Herren har samtid och framtid i sin hand. Tron på bortaplan är en bok för läsning enskilt eller i bibelstudiegruppen. Samtalsfrågor efter varje avsnitt hjälper till att lyfta in texterna i vår egen vardag och att beröra våra egna liv.

• Beställ från SLEF-Media via webben ›

Tron-sprider-sig-2– Bibelstudier över Apostlagärningarna

Författare: Erik J. Andersson
Pris: 9,50 €
Sidantal: 76
Bindning: Mjukband
Förlag: BV-Förlag
ISBN: 978-91-7518-290-2

Tron sprider sig är en viktig bibelstudiebok om den första kristna tiden som det berättas om i Apostlagärningarna. Vi får en inblick i de första kristna församlingarna. Guds Ord har framgång och tron sprider sig över världen. Paulus möte med Jesus på vägen till Damaskus banade väg för en väldig missionsväckelse. Tillsammans med de övriga apostlarna använde Paulus sedan alla sina krafter för att sprida evangeliet om Jesus död och uppståndelse.

Målet är hela tiden att nå nya människor på fler platser med sanningen om Jesus Kristus. En inspirerande missionsbok!

Samtalsfrågor efter varje avsnitt hjälper till att lyfta in texterna i vår egen vardag och beröra våra egna liv. Boken är därför speciellt lämpad för bibelstudiegrupper.

• Beställ från SLEF-Media via webben ›

Urtidens-budskap-till-nutiden-2Författare: Bengt Djupsjöbacka
Illustrationer: Mirjam Stenlund
Pris: 5,00 € (14,00 €)
Sidantal: 112
Bindning: Mjukband
Förlag: SLEF-Media
ISBN: 978-952-5578-58-4

Forntiden kastar ljus över nutiden. Detta gäller inte minst den bibliska berättelsen. De elva första kapitlen i Bibeln berättar om urtiden, en tid vars händelser vi strängt taget inte kan ange exakta datum för. Men när vi läser dessa gamla berättelser visar sig urtiden ge oss en större förståelse för vår egen tid. Urhistorien är därför inte inaktuell. Den är i högsta grad relevant för oss i dag.

Urtidens budskap till nutiden är prosten Bengt Djupsjöbackas tredje bok innehållande bibelstudier över Gamla testamentet. Tidigare har SLEF-Media gett ut böckerna Visheten i Daniels bok (2008) och Kärleken i Höga visan (2010).

Läs recension!

• Beställ från SLEF-Media via webben ›