Författare: Saara KinnunenFaderslangtan
Översättning: David Forsblom i samarbete med Susanna Hietanen

Pris: 19,50 €
Sidantal: 208

Bindning: Mjukband

Förlag: SLEF-Media
ISBN: 978-952-5578-84-3

En god fadersrelation är en kraftkälla för såväl pojkar som flickor. Pappan spelar en viktig roll i utvecklingen av en människas självkänsla. De smärtor som uppstått på grund av brister i fadersrelationen kastar skugga över många områden i livet, och den känsla av underlägsenhet som faderlösheten orsakar kan följa med ända in i vuxenlivet.

Det är möjligt att bearbeta de trauman som uppstått i relationen till fadern, även i de fall då en konkret försoning inte är möjlig att nå. Man kan få frid i sitt inre trots att historien inte kan skrivas om.

Jesus kom för att berätta att hans Far är annorlunda jämfört med jordiska fäder och att Gud kan bli vår Far.

Om allt detta handlar denna bok.

Den finska originalutgåvan, Isän kaipuu, valdes till årets kristna bok i Finland år 2016.

I programmet Om jordiska fäder och vår himmelske Far är Saara Kinnunen med och diskuterar utgående från sin bok Faderslängtan.

• Beställ från SLEF-Media via webben ›